حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

رهبر انقلاب و حضور ایشان در کرمانشاه 

 

رهبر انقلاب پس از زلزله سهمگین کرمانشاه خودشون رابه این شهر رساندند در ادامه می توانید با حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه تالاب را دنبال نمایید. 

 

دوست داشتم در وقت بهتری در جمع مردم شما حاضر می شدیم…«کنار بروید بگذارید مردم را ببینم»

 

این اولین باری نیست که چنین حوادثی برای مردم این منطقه پیش می‌آید.

من در زمان جنگ تحمیلی هم در بین شما بودم. شما مردانگی و استقامت خودرا در جنگ تحمیلی نشان دادید… امروز هم نشان بدهید.

 

انسانهای دلاور و پهلوان می‌ایستند و حادثه Incident را مغلوب خود میکنند.

 

این داغ و مصیبتی هست که مردم ما دراین منطقه حدود ۵۰۰ نفر از عزیران خودرا از دست دادند.

 

به گزارش تالاب : اما مشاهده نمایید که مردم ایران چطور همه ی خودشان را کرمانشاه میدانند. مردم احساس می‌کنند که به کرمانشاه مدیونند.این حجم گسترده اي که هر کس به قدر وسع خودش کمک کرد.

 

مسئولین هم هر کدام در بخشهای گوناگون تلاش کردند و اگر نبودند قطعا مشکلات بیشتری وجود داشت اما من قانع نیستم.

 

 روزگار بهتری ان شالله در انتظار مردم کرمانشاه هست و ان شاالله خداوند فرصتی بدهد تا وقتی این جا بیاییم که شهر آباد شده باشد.

 

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

رهبر انقلاب در کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

تصاویری از رهبر انقلاب در کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله دیده کرمانشاه

رهبر انقلاب در کرمانشاه

 

جدیدترین مطالب سایت