نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران

نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران

آلودگی و غلظت هوا در تهران بدتر از گذشته میشود 

 

روزهای سالم و ناسالم در تهران واقعا قابل پیشبینی شده است در ادامه می‌توانید با نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران تالاب را دنبال نمایید .

 

حالات آلودگی هوای تهران، هرروز بد تر از دیروز و هر سال بدتر از سال قبل میگردد و تعداد روزهای سالم و ناسالم هوای تهران نشان از این حقیقت دارد

 

به گزارش تالاب ، اگر تا دیروز، از تابلو هاي بدقواره سنجش آلودگی هوا و رسانه ها از حالات آلودگی هوا با خبر می شدیم، امروز آلودگی را در تهران در شعاع یک متری دید خود احساس میکنیم.

 

امروز بر اساس اطلاعات موجود در حالیکه صبح دیروز شماره آلودگی تهران ۱۴۳ ودر محدوده ناسالم برای بعضی گروه ها بود،‌ اما انباشت آلاینده ها در شهر بسیار شد و اکنون از مرز هشدار هم رد شده و به شماره ۱۵۷ رسیده است.

 

این درحالی است که به نقل از استاندار تهران در ساعاتی از دیروز میزان آلایندگی در بعضی ایستگاهها تا ۱۷۸ هم رسیده بود. به هر حال اکنون هوا به شدت ناسالم است و همه ی گروه هاي جامعه و نه فقط گروه هاي در دسترس خطر مثل بیماران قلبی، ریوی، ناب، کودکان و سالمندان، در دسترس خطر می باشند.

 

تعداد روزهای سالم و ناسالم هوای تهران

با این حال حالات آلودگی هوا در تهران نشان میدهد، حالات آلودگی هوای تهران، هرروز بد تر از دیروز و هر سال بدتر از سال قبل می‌گردد.

 

در نمودار هاي زیر تعداد روزهای سالم و نا سالم طی ۷ سال اخیر را مشاهده نمایید.

 

در نمودار هاي زیر تعداد روزهای پاک، سالم، نا سالم، بسیار ناسالم و خطرناک طی 11 سال اخیر اخیر را مشاهده نمایید.

 

نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران

نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران

نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران

نگاهی به روزهای سالم و ناسالم تهران

 

جدیدترین مطالب سایت