زایمان دختر بدکاره در اتاق خواب و عاقبت نوزادش

زایمان دختر بدکاره در اتاق خواب و عاقبت نوزادش

زایمان دختر بدکاره در اتاق خواب

یک دختر ساله پس از عمل نامشروع، باردار شده و بعد از به دنیا آوردن نوزاد  گرمی او را از پنجره اتاقش به بیرون پرت می کند.

دختری که به طور نامشروع باردار شده بود وقتی نوزادش به دنیا آمد کاری کرد که همه را در شوک فرو برده است. آنتونیا لوپز ۱۶ ساله به دنبال یک رابطه نامشروع باردار شد و در نهایت در اتاقش زایمان کرد و نوزادی ۹۰۰ گرمی را به دور از چشم والدینش به دنیا آورد اما آن را خیلی راحت بعد از زایمان از پنجره اتاق از طبقه دوم به بیرون پرت کرد.

و بعد از انجام این کار به شدت مضطرب و پشیمان شد و به مادرش خبر داد اما برای پشیمانی خیلی دیر شده بود.مادر که از رفتار دخترش شوکه شده بود فورا به سراغ نوزاد رفت و با اورژانس تماس گرفت اما فایده‌ای نداشت.قبل از آنکه اورژانس برسد این دختر در فیس بوک عکسی از خود همراه عروسکی منتشر و از دوستانش درخواست ماشین کرده است.

به گفته پلیس او قصد گریختن داشته است. این رفتار بچگانه فایده‌ای نداشت و در نهایت دختر ابتدا به بیمارستان فرستاده شد تا دچار مشکل خاصی نشود و بعد به اتهام کشتن فرزندش به زندان رفت تا زمان دادگاه فرا رسد.

زایمان دختر بدکاره در اتاق خواب و عاقبت نوزادش

زایمان دختر بدکاره در اتاق خواب و عاقبت نوزادش

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت