زوج چینی چهار قلوهای سالم به دنیا آوردند

زوج چینی چهار قلوهای سالم به دنیا آوردند

این زن چینی با به دنیا آوردن 4 فرزند همه را شوکه کرد

 

تولد چهارقلوها در چین از هر 15 میلیون نفر …

 

زوج چینی چهارقلوهای سالم به دنیا آوردند که در این کشور کمتر این اتفاق رخ می دهد. همگی این نوزادان و مادر آن ها سالم هستند. یک مادر چینی روز 7 ژولیه چهارقلویی را به دنیا آورد .

 

این چهارقلوها چهار دختر هستند که به گزارش تالاب از روز 7 ژولیه در بیمارستان به علت زود به دنیا آمدن و ارزیابی شرایط آن‌ها بستری بودند و در روز 22 سپتامبر از بیمارستان مرخص شدند.

 

هزینه‌های درمان و بستری شدن این چهارقلوها در بیمارستان حدود 400 هزار یوآن شده بود که پدر و مادر بچه 300 هزار یوآن این مبلغ را از خیریه‌ها کمک گرفتند و دخترهای خود را مرخص کردند.

زایمان عجیب این زن چینی همه را شوکه کرد 

زوج چینی چهار قلوهای سالم به دنیا آوردند

زایمان عجیب این زن چینی همه را شوکه کرد

زوج چینی چهار قلوهای سالم به دنیا آوردند

زایمان عجیب این زن چینی همه را شوکه کرد

زوج چینی چهار قلوهای سالم به دنیا آوردند

زایمان عجیب این زن چینی همه را شوکه کرد 

زوج چینی چهار قلوهای سالم به دنیا آوردند

زایمان عجیب این زن چینی همه را شوکه کرد