شایعه حضور یکی از شاهزاده های عربی در ایران

شایعه حضور یکی از شاهزاده های عربی در ایران

آیا شاهزاده عربی در ایران هست ؟ 

گفته می‌شود که شایعه حضور یکی از شاهزاده هاي عربی در ایران پر حاشیه شده هست در ادامه می‌توانید سایت تالاب را دنبال نمایید. 

شایعه حضور یکی از شاهزاده هاي عربی در ایران , این خبرنگار ادعا کرد: این شاهزاده به تهران رسیده و ایران نیت تحویل او به کشورش را ندارد، زیرا وی را یک “کارت معامله” می داند.

 

محمد بن فهد، پدر این شاهزاده به همراه سایر شاهزادگان سعودی، در هتل کارلتون ریتز عربستان در بازداشت به سر می برد.
شایان یاد هست که جواهر دختر نایف بن عبدالعزیز، مادر شاهزاده ترکی خواهر ناتنی ولیعهد معزول عربستان، یعنی محمد بن نایف هست.

شایعه حضور یکی از شاهزاده های عربی در ایران

وبگاه خبری المشارق ضمن مصاحبه با کارشناسان سعودی دراین باره اعلام کرد: استقبال ایراناز این شاهزاده تنش بین دو کشور را تشدید میکند.
این وبگاه به نقل از عبدالله المقرن، استاد دانشگاه ام القرا نوشت: اگر عربستان تقاضای استرداد این شاهزاده را مطرح کند و ایراناز بازگرداندن او سر باز زند، تنش‌ها و خصومت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

 

المشارق ادعا کرده که فرار این شاهزاده به ایران، در نزد افکار عمومی عربستان، نشانه‌اي از مجرمیت او در پرونده فساد مالی تعبیر خواهد شد.

در همین رابطه، وبگاه خبری ارم‌نیوز، تلاش کرد با مطرح کردن توئیت‌هاي بعضی روزنامه‌نگاران عربستانی که فرار این شاهزاده را تکذیب کرده‌اند، این خبر را تکذیب کند.  

جدیدترین مطالب سایت