شهادت یکی از نیروهای ارتش در حین کمک رسانی زلزله زدگان

شهادت یکی از نیروهای ارتش در حین کمک رسانی زلزله زدگان

شهید مرتضی قبادی کیست ؟ 

 

شهید مرتضی قبادی یکی از دیگر از شهدای امداد رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه و سرپل ذهاب هست . 

 

فرمانده بهداشت و درمان ارتش از شهادت یکیدیگر از نیروهای ارتش در حین کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان خبر داد.

 

امیر سرتیپ جلیل رجبی فرمانده بهداشت و درمان ارتش در مصاحبه با تالاب، اعلام کرد: مرتضی قبادی از اعضای کادر بهداشت و درمان ارتش به علت فعالیت چندان و اضطراب هاي وارده در حین کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان و بر اثر ایست قلبی، به شهادت رسید.

 

شهید مرتضی قبادی عضو کادر بهداشت و درمان ارتش از بهیاران بیمارستان 520 ارتش در کرمانشاه بوده هست.

شهادت یکی از نیروهای ارتش در حین کمک رسانی زلزله زدگان

 

جدیدترین مطالب سایت