صحبت رئیس جمهور درباره اینترنت ملی (عکس)

صحبت رئیس جمهور درباره اینترنت ملی (عکس)

تقویت شبکه ملی اطلاعات داخلی برای بی نیازی مردم از  خارج

روحانی گفت: ویژگی‌هاي‌ بودجه ما حول سیاست‌ها در حوزه بهداشت و درمان، محیط زیست، کشاورزی، برق و ارتباطات اسـت کـه شرایط ارتباطی ما ۲۰برابر شده و این روند را ادامه میدهیم.

در زمینه این کـه بتوانیم شبکه ملی اطلاعات داخلی را آن چنان تقویت کنیم کـه مردم ما برای نیازمندی خود نیازی بـه خارج نداشته باشند مد نظر اسـت و رهبری نیز دستوری دراین زمینه دادند کـه در شورای عالی فضای مجازی دنبال می کنیم.

صحبت رئیس جمهور درباره اینترنت ملی (عکس)

توضیح معزی درباره اظهارات روحانی

علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور در توییتر نوشت: صحبت از توسعه‌ي شبکه‌ي ملی اطلاعات و استقلال در فضای مجازی، هرگز و هرگز بـه معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند. تعبیر قطع ارتباط با جهان، نشان از فقدان درک زیستن در جهان شبکه‌اي اسـت.

صحبت رئیس جمهور درباره اینترنت ملی (عکس)

توییت نمک دوست استاد ارتباطات در واکنش بـه سخنان امروز رئیس جمهور درباره شبکه ملی اینترنت 


صحبت رئیس جمهور درباره اینترنت ملی (عکس)

برخی از کشور های جهان علاوه بر داشتن اینترنت جهانی و متصل بـه شبکه جهانی اینرتنت ملی هم دارند کـه البته اون کشورها دسترسی آزاد اطلاعات کاربران خودرا از اینترنت جهانی قطع و یا محدود نکرده اند.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم بارها تاکید کرده اسـت کـه اینترنت ملی برابر با قطع اینترنت جهانی نیست و هدف از راه اندازی اینترنت ملی قطع جهانی نیست و کاربران میتوانند آزادانه با دنیا در تعامل و ارتباط باشند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت