طراحی عجیب و جالب اتاق افراد سیگاری

طراحی عجیب و جالب اتاق افراد سیگاری

طرحی جالب برای اتاق افراد سیگاری

سقف این اتاق به گونه ای نقاشی و طراحی شده است که فرد سیگاری احساس می کند درون قبر قرار گرفته و از آن زاویه به بیرون می نگرد.

 

طراحی عجیب و جالب اتاق افراد سیگاری
جدیدترین مطالب سایت