بروزرسانی : 18 اردیبهشت 1397

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

دختری که با شکایت از 30 پلیس به دادگاه و با بررسی در این مورد در دادگاه متوجه صحت گفته این دختر شدند و با متهم شدن 2 افسر پلیس تایید به گفته دختر شد با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها پلیس هایی که به دختر روسپی امریکایی تجاوز کرده بودند به دادگاه کشیده شدند و محاکمه گردیدند.

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

به گزارش تالاب دختر روسپی از 30 پلیس شکایت کرد. دو افسر پلیس در جریان این رسوایی جنسی روز جمعه متهم شناخته شدند. روسپی نوجوان در اوکلند کالیفرنیا از 30 افسر پلیس امریکایی شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامتی 66 میلیون دلاری از سوی آنان شده است.

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

 به گزارش تالاب جاسمین ابوزلین 19 ساله مدعی است که بیش از 30 افسر پلیس اوکلند با او رابطه جنسی داشته اند. او می گوید که در نوحوانی آنان با او همانند یک برده مدرن رفتار کرده اند. وکیلا مدافع او خواستار دریافت غرامت 66 میلیون دلاری از سوی موکلش شده است.

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

او گفته که موکلش زمانی که 16 ساله بود به عنوان روسپی از سوی ماموران پلیس مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفت. دو افسر پلیس در جریان این رسوایی جنسی روز جمعه متهم شناخته شدند. این دختر روسپی برای درمان اعتیادش به ماده مخدر هروئین و درمان اعتیادش به رابطه جنسی به مرکز بازپروری فرستاده شده بود.

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر (+عکس)

فاش شدن تجاوز 30 پلیس به یک دختر

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت