قدرت نظامی ایران افزایش یافت (عکس)

قدرت نظامی ایران افزایش یافت (عکس)

افزایش قدرت نظامی ایران

در تازه‌ترین رده‌بندی گلوبال فایر پاور درسال 2019؛ ایران با 7 پله صعود نسبت بـه سال 2017 چهاردهمین ارتش پرقدرت جهان را دارد !

 

جالبه بدونید دراین رده‌بندی بر اساس 50 فاکتور، اسرائیل 16ام و عربستان 25ام اسـت!

 

این درحالی اسـت کـه بودجه نظامی سالیانه عربستان 70 میلیارد دلار، اسرائیل 20 میلیارد دلار و ایران 6 میلیارد دلار اسـت و ایران 33مین کشور جهان از لحاظ میزان بودجه نظامیست، امریکا با بودجه 716 میلیارد دلاری و چین با 224 میلیارد دلار و عربستان با 70 میلیارد دلار، بـه ترتیب رتبه اول تا سوم بیشترین بودجه نظامی را در اختیار دارند.

 

جدیدترین مطالب سایت