مادری بی رحم که سفر آلمان را به بچه هایش ترجیح داد (عکس)

مادری بی رحم که سفر آلمان را به بچه هایش ترجیح داد (عکس)

سفر رفتن مادری بی رحم بدون بچه هایش

 

مادری که به فکر سهولت خودش بود سفر آلمانش رابه بچه هاي کودکش ترجیح داد و حاشیه هاي عجیبی برای وی درست شد . 

 

به گزارش تالاب این زن که «ارین لي مک» نام دارد چهار کودک شش تا 12 ساله خودرا به مدت دو هفته در منزل تنها گذاشت تا به تنهایی به کشور آلمان سفر کند.

 

پلیس زمانی که بر زمینه گزارش همسایه ها مبنی بر تنها بودن چند کودک در منزل به محل زندگی انها مراجعه کرد متوجه شد انها گرسنه میباشند و غذای کافی و مناسب در اختیار ندارند.

 

این زن درسال 2013 از همسر خود جدا شدو حضانت هر چهار فرزندش را بر عهده گرفته بود اما بنظر می‌رسد اکنون با مشکلی جدی در رابطه با نگه‌داری از فرزندانش روبه‌رو شده باشد.این زن در رسانه ها به بدترین مادر جهان مشهور شده هست. رفتار این مادر رسانه اي شده و همه ی را شوکه کرده

 

مادری بی رحم که سفر آلمان را به بچه هایش ترجیح داد (عکس)

مادری که بچه هایش را در خانه تنها گذاشت و به سفر رفت

مادری بی رحم که سفر آلمان را به بچه هایش ترجیح داد (عکس)

 

جدیدترین مطالب سایت