محتوایی نامه رضا کیانیان به «بان کی مون»

محتوایی نامه رضا کیانیان به «بان کی مون»

 نامه سرگشاده رضا کیانیان به «بان کی مون»

 

صبح امروز رضا کیانیان نامه حمایت از دریاچه ارومیه را که توسط بیش از یک و نیم میلیون نفر امضا شده بود، به گری لوویس نماینده مقیم سازمان ملل در ایران تحویل داد.با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها رضا کیانیان بازیگر مطرح سینمای کشور در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: خشکسالی های دوره ای، ناآگاهی عمومی، ناهماهنگی کشورهای منطقه و سیاستگذاری های غلط باعث شده اند تا بخش های بزرگ و وسیعی از منطقه و بخصوص ایران دچار بی آبی شوند.

 

 وی در این نامه که در مراسم اهدا بیش از یک میلیون امضای جمع‌ آوری شده برای نهضت من دریاچه ارومیه هستم، به گری لوییس هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در ایران اظهار داشت:‌ سدسازی های بی رویه، احداث صنایع سنگین نامتناسب با محیط و کشاورزی بی برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و همچنین در این اواخر پروژه های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان ها به طبیعت تحمیل کرده اند و باعث تشدید بی آبی شده اند.

 

به گزارش تالاب حامی پویش «من دریاچه ارومیه هستم»، ادامه داد: اکنون بیشتر دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه های ایران خشک شده اند و یا به سرعت به خشکی نزدیک می شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی، دریاچه های ارومیه و هامون قرار دارند.

 

این بازیگر در نامه خود خطاب به بان کی مون یادآور شد: ما امضا کنندگان این درخواست به پشتوانه حدود یک میلیون و 700 هزار امضا، از شما می خواهیم به عنوان یک وظیفه جهانی، با کمک و نظارت های علمی، تکنیکی و مالی در رفع بی آبی به کشورمان ایران کمک کنید.

 

امروز دوشنبه در مراسمی یک میلیون و 700 هزار امضا برای نهضت من دریاچه ارومیه هستم تقدیم گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران شد تا به دست بان کی مون برساند.

محتوایی نامه رضا کیانیان به «بان کی مون»

نامه رضا کیانیان به «بان کی مون»

 

جدیدترین مطالب سایت