مربی فوتبالی که به اتهام آزار پسر بچه ها به اعدام محکوم شد

مربی فوتبالی که به اتهام آزار پسر بچه ها به اعدام محکوم شد

شکایت سریع پدر از مربی برای چه بود؟

متهم کـه مردی جوان اسـت با شکایت پدر یکی از شاگردانش تحت تعقیب قرار گرفت و پس از این شکایت بود کـه شکات دیگری نیز بـه دادگاه مراجعه و اعلام کردند از سوی مربی جوان فوتبال آزار و اذیت شده‌اند.

 

پدر پسربچه‌اي کـه نخستین شکایت را بـه پلیس گزارش داده بود گفت: پسرم فوتبال دوست داشت و من هم بعد از کلی تحقیق، وی را دریک باشگاه ثبت‌نام کردم. تحقیقات زیادی هم کرده ‌بودم تا مطمئن شوم مربی‌اي کـه آن جاست از مراکز ذی‌صلاح مدرک داشته و تایید شده باشد. بعد از مدتی متوجه شدم پسرم گوشه‌گیر و پرخاشگر شده‌ اسـت. او نمی‌توانست درس بخواند و وضعیت روحی بدی داشت. مادرش کلی با او کلنجار رفت تا متوجه شد پسرم مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ اسـت.

 


مطلب مرتبط: ماجرای تلخ تجاوز به دو پسر نوجوان در تهران «تجاوز گروهی»


 

آزار جنسی

آزار و اذیت مربی به پسر بچه ها چگونه بود؟

پسرم بـه مادرش گفته ‌بود مربی فوتبال وی را اذیت کرده و فیلم گرفته ‌اسـت.وقتی ماموران برای بازداشت مربی فوتبال اقدام کردند متوجه شدند متهم فرار کرده ‌اسـت. با این حال با گذشت چند ماه از ماجرا وی را بازداشت کردند. دراین مدت هفت نفر دیگر از او شکایت کردند و گفتند مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

 


مطلب مرتبط: ماجرای تجاوز پسر جوان به زن دایی اش + تجاوز به دختران جوان


 

پرونده بـه شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ‌استان تهران فرستاده شد و قضات تحقیق درباره متهم را آغاز کردند. در بررسی خانه متهم تعدادی عکس و فیلم پیدا شد کـه مشخص بود متهم از بچه‌ها تهیه کرده‌ اسـت.مربی فوتبال کـه ابتدا منکر همه ی چیز بود با دیدن مدارک بـه‌دست‌آمده مدعی شد قصد آزار بچه‌ها را نداشته و فقط با آن ها شوخی ‌کرده ‌اسـت.

آزار جنسی مربی فوتبال

آزار پسر بچه ها

با تکمیل تحقیقات، مربی فوتبال پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی شکات یک بـه یک در جایگاه حاضر شدند و جزئیات را توضیح دادند.یکی از بچه‌ها گفت: مربی ما را آزار می‌داد و وادارمان می کرد بـه بدن هم دیگر دست بزنیم. او از بچه‌ها میخواست از اینکار فیلم بگیرند.دانش‌آموزان دیگر نیز جزئیات دیگری را تشریح کردند.

 

قبول نکردن مربی به اظهارات بچه ها 

وقتی نوبت بـه مربی رسید، او اتهام تجاوز بـه بچه‌ها را رد کرد و گفت: من هیچ تعرضی بـه این بچه‌ها نکردم. بعد از تمرین این بچه‌ها را روی پایم می‌نشاندم و بابت این مساله متاسفم اما تعرضی نکردم.سپس وکیل مدافع او دفاعیات خودرا مطرح کرد و خواستار برائت موکلش شد.

 


مطلب مرتبط: جنجال 18 ساعت تجاوز به دختر جوان


 

تعرض جنسی

و در پایان حکم آخر

با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و متهم رابا توجه بـه مدارک موجود در پرونده بـه اعدام محکوم کردند. رأی صادره بـه شکات اعلام شده اسـت.تیم تالاب خواهشمندیم از شـما عزیزان کـه بسیار مراقب فرزندان خود باشید و فرزندان خودرا با توجه بـه مشاوره بـه آن ها آموزش دهید  کـه بتوانند از حق خود دفاع کنند و این آزار و اذیت هاي‌ جنسی را بـه اسانی برای شـما بگویند کـه خدای نکرده اتفاق بدتر نیفتد و با نگفتن این موضوع خجالت یا احساس ترس نکنند کـه بسیار این موضوع مهم اسـت پس مواظب روح و روان و جسم فرزند خود باشیدو دقت در رفتار او هم بسیار مهم اسـت. و این را هم اضافه کنیم کـه متاستفانه در همه ی ي جهان این اتفاق هاي‌ ناگوار میوفتد و فقط مختص یک کشور نیست. پس لطفا دراین موردها بسیار دقت و توجه داشته باشید و از مشاور هم حتماً کمک بگیرید بلکه نه فقط در زمینه آزارجنسی بلکه در همه ی ي زمینه ها کـه یک پدر و مادر مسئولیت ها و نقش هاي‌  مهم در بزرگ کردن تربیت فرزند خود دارند. باتشکر از همراهی شـما عزیزان.

جدیدترین مطالب سایت