این مرد خون آشام نیست ( + عکس )

این مرد خون آشام نیست ( + عکس )

این مرد خون آشام نیست ! چشمان این مرد بخاطر استفاده بیش از اندازه از موبایل در شب به این روز افتاده است.

 

به گزارش تالاب اخیرا عکسی در فضای مجازی انتشار یافته که اثر استفاده زیاد از موبایل بر چشم را نشان میدهد که بسیار ناراحت کننده است.سرطان چشم یکی از مضرات استفاده مداوم از گوشی همراه در شب می باشد. زمانیکه فشار زیاد بر کرۀ

 

این مرد خون آشام نیست ( + عکس )

مرد خون آشام

 

چشم خود احساس می کنید باید به پزشک مراجعه کنید.تصویر زیر که اخیرا کابران در فضای مجازی دست به دست می کنند، فردی را نشان می دهد که بر اثر نگاه مداوم به صفحۀ گوشی در شب سرطان گرفته است و چشمان به شدت ملتهبی دارد.

 

جدیدترین مطالب سایت