معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)

معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)

نیروی دریایی یکی از نیروی های مهم نظامی برای هر کشوری میباشد. ایران نیز در این زمینه پیشرفت های زیادی داشته و توانسته جزو 10 نیروی بزرگ در جهان به حساب آید.

 

البته لازم به ذکر است این طبقه بندی بر حسب قدرت نظامی نیست و فقط شامل تعداد پرسنل میباشد.

 

مجله تالاب : بر اساس آمارهای گرد آوری شده توسط موسسه گلوبال فایر پاور، کشور های ایالات امریکا، اندونزی، کلمبیا، فنلاند، هند، مصر، روسیه، ایران، چین و کره شمالی، ۱۰ نیروی دریایی بزرگ جهان را در اختیار دارند.

معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان

معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)

نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران

معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی فنلاند
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی روسیه
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی کره شمالی
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی مصر
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی امریکا
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی کلمبیا
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی اندونزی
 
 
 
معرفی 10 نیروی دریایی بزرگ جهان (+ نیروی دریایی ایران)
 
نیروی دریایی هند

عکس : مهر

جدیدترین مطالب سایت