بروزرسانی : 30 آبان 1396

نقد تند زلزله مهیب و سهمگین کرمانشاه

نقد تند زلزله مهیب و سهمگین کرمانشاه

زلزله مهیب کرمانشاه چه نکاتی دارد ؟ 

در زلزله کرمانشاه متاسفانه تعداد بیشماری از هموطنانمان از بین رفتند و زیر آوار جان دادند در اینجا نقد و نگاه تند به زلزله مهیب و سهمگین کرمانشاه و عراق خواهیم داشت . 

 در مورد زلزله کرمانشاه در طول چند روز قبل دهها مطلب و گزارش نوشته شده هست، شاید بتوان بخش بزرگی از این نقد و نگاه‌ها را در 10 خط خلاصه کرد: 

1- «غافلگیر شدیم»! این جمله کوتاه عجب آزاردهنده هست. مردم عادی حق دارند بگویند اما نهادهای و رسمی امدادی نه!

2- کانون زلزله در عراق هست! کانون زلزله در ایران هست! … ظریفی نوشت: در خاورمیانه حتی کسی مسئولیت زلزله را هم بر عهده نمیگیرد! 

3- نهادهایی که وارد صحنه بحران می‌شوند، «مارادونا» نیستند و باید دست از تک روی بردارند. کار جمعی هماهنگ از سمت نهادهای فعال بزرگ ترین خلا این بحران بود.

نقد تند زلزله مهیب و سهمگین کرمانشاه

4- جریان خبری از دست رسانه هاي رسمی خارج شد. از تک صدایی به «همه ی صدایی» رسیده ایم. آمیزه اي از حقایق، شایعه، اطمینان، بی اعتمادی! 

5- مهم‌ترین پرسشی که این زلزله و مدیریت آن در اذهان ایجاد کرد این بود: اگر در تهران زلزله شود چه قیامتی می‌شود؟

6- یکی از نشانه هاي این که مردم این همه ی به علی دایی، صادق زیباکلام و … اطمینان کردند، بی اعتمادی به بعضی نهادها و سازمان هاست.

7- این مردم بی مشابه اند. بی نظیرند. شاهکارند. قدرشان را بدانید. آن ها اگرچه عذرخواهی میکنند که هلی کوپتر شخصی نداشتند بفرستند کمک!

8- مناطق بحرانی، سایت گردشگری نیستند. وقتی تخصص نداریم، نرویم. چه پلاسکو چه کرمانشاه!

9- ما در خاورمیانه بلاخیز قرار داریم. همه ی وقت باید مراقب، آماده و یادگیری دیده برای بحران باشیم. به بچه هاي ما یادگیری دهید.

10- مهم‌ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم این هست: ما درس نمی‌گیریم. صرفاً تکرار میکنیم.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت