خرید و فروش در اینترنت

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بشار اسد دیدار کرد

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بشار اسد دیدار کرد

دیدار بشار اسد با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

 

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بشار اسد رییس جمهور سوریه ملاقات دوستانه اي داشت .

 

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بشار اسد دیدار کرد

 

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بشار اسد دیدار کرد

بشار اسد در ایران