هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

حمله مگس‌های سفید به تهران ! 

در چند سال اخیر به علت گرمایی شدید که باعث  پدیده خشکسالی  و تغییرات شرایط آب و هوایی و رطوبت،نبودن  نوعی زنبور که دشمن این نوع مگس ها بوده است که متاسفانه این زنبور ها بدلیل سموم زیاد به درختان و گیاهان از بین رفته و در نتیجه باعث شده جمعیت مگس های سفید در تهران افزایش شدیدی پیدا کند.

 

به گزارش تالاب:مگس های سفید یا سفید بالکان از چندی پیش و به دنبال خشکسالی و گرم شدن هوا و تغییرات شرایط آب و هوایی و رطوبت در پایتخت افزایش پیدا کرد؛ گفته می شود میزبان اصلی این حشرات محصولات کشاورزی و باقی مانده انواع صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌یی در گلخانه‌های اطراف شهر تهران است.دشمن این حشره که نوعی زنبور می باشد از بین رفته و در نتیجه تولید آنها زیاد شده است. 

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر
 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

همچنین افزایش جمعیت سفید بالکان با از بین رفتن دشمن‌های طبیعی این حشره به دلیل سم‌پاشی‌های بی‌رویه و مبارزه شیمیایی با آفات در اطراف شهر تهران رخ داده است. این حشرات به دنبال رطوبت و گرمای هوا، بیشتر تکثیر می‌شوند و با کاهش دما از تعدادشان کاسته می شود.
 
هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

بیش از 50 سال است که این حشره روی محصولات کشاورزی مانند هندوانه، بادمجان و… وجود دارد، اما طی سال‌های اخیر بر اثر استفاده غیر استاندارد و غیر علمی از سموم و آفت کش ها در شهرستانهای غرب تهران دشمن این حشره که نوعی زنبور می باشد از بین رفته و در نتیجه تولید آنها زیاد شده است. عکس های آدین حقیقی عکاس مهر از این مگس ها را در زیر می بینید.

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

حمله مگس‌های سفید به تهران

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

حمله مگس‌های سفید به تهران

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

حمله مگس‌های سفید به تهران

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مگس‌های سفید در تهران افزایش یافت

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

حمله مگس‌های سفید به تهران

 

هجوم مگس‌ های سفید به تهران !+ تصاویر

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)