واریز مرحله اول کمک حمایتی + طرح حمایت معیشتی خانوار

واریز مرحله اول کمک حمایتی + طرح حمایت معیشتی خانوار

واریز مرحله اول کمک حمایتی

مرحله اول از پرداخت مبالغ در قالب طرح حمایت معیشتی خانوار، شب گذشته بـه حساب تعدادی از سرپرستان خانوار کـه مشمول بودند، واریز شد کـه دراین مرحله جمعیت ۲۰ میلیون نفری را در برگرفته اسـت.

 

بـه گزارش تالاب ؛ با شروع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، دولت طرح حمایت از معیشت خانوار را در دستور کار قرار داد و اعلام کرد کـه منابع ناشی از افزایش قیمت کـه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بـه مردم بر میگردد.

 

بر این اساس، قرار شد برای خانوار‌هاي‌ تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شود.

 

پرداختی این طرح، در سه مرحله انجام می شود کـه مرحله اول ان ساعت ۲۴ شب گذشته «۲۷ آبان» بـه حساب برخی مشمولان واریز شده اسـت.

 

طی برنامه زمان‌بندی شده، مرحله دوم واریز چهارشنبه «۲۹ آبان» و مرحله سوم نیز ساعت ۲۴ شنبه «دوم آذرماه» اسـت.

 

احتمال حذف سه دهک بالا از یارانه بنزین

بیش از ۱۸ میلیون خانوار شامل ۶۰ میلیون نفر دریافت کننده این کمک حمایت هستند کـه نزدیک بـه ۱۸ میلیون نفر کمتر از جمعیت ۷۸ میلیون نفری اسـت کـه در حال حاضر یارانه نقدی دریافت میکنند.

 

با این وضعیت احتمالا همان سه دهک بالای درآمدی کـه قرار بود از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، مشمول دریافت کمک حمایتی در افزایش قیمت بنزین نشده‌اند.

 

این در حالی اسـت کـه گزارش‌هاي‌ رسمی نشان می دهد دهک‌هاي‌ بالای درآمدی بیش از ۲۰ برابر سایر دهک‌ها از یارانه بنزین استفاده می کنند و اکنون در طرح اصلاح قیمت سوخت و یارانه‌هاي‌ پنهان بـه طور طبیعی در اولویت حذف قراردارند.

 

چه کسانی کمک حمایتی می گیرند؟

جمعیت هدف این طرح حمایتی، حدود ۱۹ میلیون خانوار اعلام شده کـه جزئیات طرح نشان میدهد حدود ۶۰ میلیون نفر این منابع را دریافت میکنند ودر هر مرحله پرداخت ۲۰ میلیون نفر را شامل می شود.

 

مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حکایتی دولت را تشکیل می دهند.