آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

دکتر تاج بخش

وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع

وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع

نکاتی مهم درباره وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع

وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع: اگر شما مدیر ساختمان یا مدیر ساختمانی دارید سعی کنید نکاتی را به وی بگویید ، در ادامه با بعضی از انها آشنا می‌شویم.

 

وظایف و کارهای مدیر آپارتمان

1 – حفظ ساختمان از صدمات و خسارات احتمالی ناشی از بی احتیاطی ،بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی .

 

مدیر آپارتمان باید در موارد زیر به مالکان یا بهره گیری کنندگان از آپارتمان تذکرات لازم را بدهد  :

 

– بی توجهی به نگه داری و بهره گیری از کولرها که ممکن هست به علت نشت آب موجب صدمه به سقف ساختمان شود .

– نبستن شیر گاز به هنگام ترک طولانی ساختمان که ممکن هست موجب بروز آتش سوزی گردد .

– جوشکاری با بهره گیری از برق عادی که امکان وقوع آتش سوزی را پدید    می آورد .

– بهره گیری از واحد مسکونی به صورت کارگاه جهت ساخت و ترکیب مواد خطرناک و آتش زا .

 

در این جا لازمست در مورد معانی حقوقی هر یک از اصطلاحات بی احتیاطی و   بی مبالاتی و عدم رعایت موازین دولتی توضیح مختصری داده شود :

 

بی احتیاطی :

عملی هست که معمولاٌ امکان بروز حادثه یا خسارت را افزایش    میدهد مانند جوشکاری با برق عادی .

 

بی مبالاتی :

ترک عملی هست که موجبات بروز حادثه و خسارت می‌شود .

مانند نبستن شیر گاز به هنگام ترک طولانی مدت خانه .

 

عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی عبارت از انجام کارهای خلاف قانون هست . مانند تبدیل محل مسکونی به کارگاه تولیدی .

 

وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع

وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع

2 – اجرای تصمیمات مجمع عمومی :

مجمع عمومی نهادی هست که از سوی مالکین ساختمان با اکثریت مطلق آراء گزینه می‌شود .

یکی از وظایف مجمع عمومی ، گزینش رییس مجمع و نیز گزینش مدیر یا مدیران ساختمان می باشد .

 

مجمع عمومی میتواند در مورد اداره ساختمان تصمیمات لازم را اتخاذ کند و ترتیباتی در مورد درآمد ، هزینه ها و ایجاد اندوخته برای حفظ و نگه داری و تعمیر بنا بدهد .

 

مدیر یا مدیران ساختمان در واقع مجری تصمیمات مجمع عمومی می باشند .

طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها اگر قرار باشد ساختمان به وسیله مدیران اداره شود ، تعدادشان باید فرد باشد .

 

مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال هست ولی مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند .

گزینه مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود .

 

در صورت استعفا و کناره گیری مدیر یا مدیران گذشته از پایان یافتن مدت مذکور  مجمع عمومی می‌تواند با تشکیل جلسه بی نظیر نسبت به تعیین جانشین اقدام نماید .

 

چنانچه اداره ساختمان برعهده مدیران قرار داده شود تصمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .

 

مدیر یا مدیران ، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند وظایف و اختیارات خود را به دیگری واگذار کنند یا فرد دیگری را به جای خود گزینه نمایند .

 

3 – بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی :

طبق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ، مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنا را بعنوان یک واحد تلقی نموده و آن را در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند .

سهم هر یک از مالکین با دقت به مساحت واحدی که در اختیار دارد به وسیله مدیر تعیین می‌شود .

شرکاء لازمست سهم خود را در مورد بیمه آتش سوزی به مدیر ساختمان تسلیم نموده تا مدیر بتواند تمامی ساختمان را در برابر آتش سوزی بیمه نماید .

 

4 – اعلام هزینه هاي مستمر و مخارج به هر یک از شرکاء :

 با دقت به اینکه نگه داری و تعمیر هر بنا نیاز به هزینه هایي دارد که بخشی از آن هزینه هاي مستمر هست مانند هزینه نظافت ، نگهبانی و امثال آن ، مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه هاي مستمر و مخارج معمول را به هر یک از شرکاء اعلام دارند .

 

5 – استخدام دربان :

در کلیه ساختمان هایي که بیش از ده آپارتمان دارد مدیر ساختمان مکلف هست برای حفظ و نگه داری و نظافت قسمت هاي مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز دربانی استخدام نماید .

وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع

 

ب – اختیارات مدیر آپارتمان :

1 – مدیر یا مدیران آپارتمان به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب می‌کند  میتوانند به منظور تأمین هزینه هاي ضروری و فوری وجوهی بعنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند .

 

2 – دریافت هزینه هاي لازم از شرکاء برای بهره گیری ، حفظ و نگه داری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوط .

 

3 – رسیدگی مقدماتی به اعتراض هر یک از شرکاء در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود .

اگر مشکل توسط مدیر ساختمان حل و فصل نشد ، شخص معترض میتواند به مراجع قضایی مراجعه کند .

 

4 – چنانچه مالک ملک خود را اجاره دهد و یا به دیگری اجازه بهره گیری از آن را بدهد و بهره گیری کننده  متعهد به پرداخت هزینه هاي مشترک باشد ولی از اینکار خودداری کند ، مدیر آپارتمان می‌تواند اضافه بر مراجعه به بهره گیری کننده به مالک اصلی نیز مراجعه نماید و هزینه هاي مشترک را از مالک مطالبه نماید .

 

5 – تعیین سهم هر یک از مالکین (یا بهره گیری کنندگان از واحدهای آپارتمانی )

به نسبت مساحت قسمت اختصاصی هر ملک ، به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصی تمام ساختمان مانند هزینه آسفالت پشت بام .

مثلاٌ اگر در یک مجتمع 1200 متری ، 1000 متر مربع به طور اختصاصی در اختیار مالکین یا بهره گیری کنندگان بوده و سهم اختصاصی یکی از مالکین 100 متر مربع باشد مبلغی که این مالک باید بپردازد معادل 10 درصد از 1000 متر خواهد بود .

به عبارت دیگر 200 مترمربع مشاع در تعیین سهم مؤثر نیست .

 

6 – تعیین و وصول مخارجی که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند هزینه هاي مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، مسوول نگه داری تأسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمت هاي مشترک که لازمست به طور مساوی بین مالکین یا بهره گیری کنندگان تقسیم گردد .

 

7 – اقدام قانونی علیه مالک یا بهره گیری کننده

از پرداخت هزینه هاي مشترک ، در صورت خودداری مالک یا بهره گیری کننده از پرداخت سهم خود از هزینه هاي مشترک ، از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مراتب به آنها اعلام می‌شود و مبلغ بدهی و صورت ریز آن به وسیله اظهارنامه مطالبه می‌شود .

 

8 – اختیارات مدیر ساختمان در مورد ساختمان هاي قدیمی و فرسوده ، در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر خوب ساختمان به اتمام رسیده و یا به هر علت دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت هاي اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند ،

 

آن دسته از مالکان که قصد بازسازی آلبوم را دارند ، می‌توانند بر زمینه حکم دادگاه ، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای آلبوم اقدام نمایند و پس از اتمام بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه هاي انجام شده ، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده هست

 

از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند .

در صورت عدم توافق در گزینه کارشناسان ، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به گزینه کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

 

مدیر یا مدیران آلبوم به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند .

چنانچه مالک خودداری کننده ار همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ،

 

حسب درخواست مدیر یا مدیران آلبوم ، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد .

 

منبع :metedal.blogfa.com


تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

مبهم ترین راز های دنیا را ببینید (+عکس)
مبهم ترین راز های دنیا را ببینید (+عکس)
مشاهده بیشتر