پیام تبریک احمد توکلی به سردار سلیمانی

پیام تبریک احمد توکلی به سردار سلیمانی

پیام احمد توکلی به سردار سلیمانی

در پیامی احمد توکلی آزادی سازی شهر موصل را از دست گروه تروریستی داعش به سردار سلیمانی تبریک گفت احمد توکلی «زادهٔ ۱۳۳۰ در بهشهر»، سیاست‌مدار ایرانی، رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌هاي مجلس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هست.

 

 

وی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی بوده‌هست.
وی در دوره اول مجلس نماینده بهشهر و در دوره‌هاي هفتم تا نهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده‌هست. توکلی از ابتدای دورهٔ هفتم تا اوایل دورهٔ نهم،

 

ریاست مرکز پژوهش‌هاي مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته‌هست.
وی در انتخابات ششم و هشتم ریاست جمهوری کاندیدا بود که در هر دو دوره رقیب اصلی کاندیداهای موفق«هاشمی و خاتمی» محسوب می‌شد و در رتبه دوم قرار گرفت

 

پیام تبریک احمد توکلی به سردار سلیمانی

پیام احمد توکلی به سردار سلیمانی

 

جدیدترین مطالب سایت