علت پیشرفت سنگاپور چیست؟

علت پیشرفت سنگاپور چیست؟

سنگاپور کشوری که دچار فقر و فساد و اختلاس بود یکدفعه چطور به چنین کشور مهمی تبدیل شد. سنگاپور کشوری که تا نیم قرن پیش جزو کشور های فقیر و عقب افتاده جهان که هیچ گونه امنیتی در ان وجود نداشت یک باره تبدیل به کشوری مدرن تبدیل شد.

 

علت پیشرفت سنگاپور چیست؟

در قرن گذشته،سنگاپور دچار فلاکت و بدبختى بود، فقر، بیمارى، فساد و جرم و جنایت بیداد می‌کرد، مناصب دولتى به کسانى که بالاترین قیمت ها را پیشنهاد می کردند فروخته می ‌شد، پلیس، دخترکان را براى روسپى گرى مى ربود و درآمد سارقان و خودفروشان رابا آنان تقسیم می کرد !

 

فرماندهان ارتش، زمین ها و برنج زارها را احتکار کرده بودند

قضات، احکام خودرا میفروختند….

همه ی می گفتند اصلاحات ناممکن است! اما من به معلمان روى آوردم آنان در فلاکت بودند!

 

به ان ها بالاترین حقوق ها را پرداختم و به ایشان گفتم:

من موسسات دولتى را مى سازم و شما براى من انسان بسازید.
و آن گونه بود که سنگاپور به کشورى متمدن و نیرومند تبدیل شد…

 

“لى کى وان یو”؛ بنیان گذار سنگاپور جدید

جدیدترین مطالب سایت