کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

ابتکار هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

 

در سال‌های اخیر و در پی واژگونی قایق، پناهندگان بسیاری در سواحل ترکیه جان خود را از دست داده‌اند.به گزارش خبرگزاری “آنادولو”، به ابتکار ایرج صابری‌وند هنرمند ایرانی و به یاد پناهجویانی که در دریا غرق شده‌اند، در سواحل ازمیر ترکیه دو هزار قایق کاغذی به صورت سمبلیک در دریا رها شد.

 

مهاجران و پناهجویان غیرقانونی که مقصدشان سواحل کشورهای اروپایی است بارها بدلایل نامعلومی توسط قایق هایشان در آبهای ترکیه غرق شده اند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

به گزارش تالاب:این برنامه بطوری است که تنها در سال 2015 در مجموع سه هزار و 771 پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان خود را در دریای مدیترانه از دست دادند. از این تعداد، 700 نفر در دریای اژه غرق شدند.

 

اما اخیرا به ابتکار یک هنرمند ایرانی و به یاد پناهجویان بسیاری که در آبهای ترکیه غرق شده‌ و جان خود را از دست داده‌اند، در سواحل ترکیه دو هزار قایق کاغذی به صورت سمبلیک در دریا رها شد.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

 

در سال‌های اخیر و در پی واژگونی قایق، پناهندگان بسیاری در سواحل ترکیه جان خود را از دست داده‌اند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

بسیاری از پناهجویان تلاش می‌کنند با عبور از ترکیه خود را به اروپا برسانند.

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

 

انداختن قایق‌های کاغذی به آب به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

 

در پی غرق شدن بسیاری از پناهجویان، سواحل ازمیر و دریای اژه به گورستان پناهجویان سرشناس شده‌اند.

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

 

بسیاری از کسانی که از طریق آب‌های مدیترانه راهی اروپا می‌شوند، از جنوب آفریقا آمده‌اند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

 

علاوه بر این هزاران نفر از آوارگان و جنگ زدگان نیز در مسیر دریایی آفریقا به اروپا در دریای مدیترانه غرق شده‌اند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

 

در سومین هفته ماه ژوئن و در عملیات نجات گشت‌های دریایی اروپا، ۱۲۸۶ نفر از مرگ در امواج مدیترانه نجات یافتند. در میان این گروه ۹۹۰ نفر مرد، ۲۲۰ نفر زن و ۷۶ نفر کودک بودند. این افراد پس از انتقال به ایتالیا به مقامات این کشور تحویل داده شدند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

 

علیرغم هشدارهای دولت ترکیه که مهاجران را از رفتن به یونان بر حذر می‌دارد همچنان پناهجویانی سعی میکنند با قایق خود را از ترکیه به مرزهای اتحادیه اروپا برسانند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

 

در ماه‌های اخیر کمیساریای بی نظیر امور پناهندگی سازمان ملل اعلام کرد برای نخستین بار رقم آوارگان سراسر دنیا از ۶۵ میلیون نفر گذشته است.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

در این بین ترکیه بالاترین میزان پذیرش پناهجویان را داشته است.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه

روزها ده‌ها قایق کوچک مملو از پناهجویان از کشورهای گرفتار جنگ ‌و بحران مانند سوریه و عراق، افغانستان، حتی ایران خود را از ترکیه به جزایر کوچک یونان می‌رسانند.

 

کار جالب هنرمند ایرانی به یاد پناهجویان غرق شده در دریا

برخی از وسایل پیدا شده پناهجدویان در سواحل ترکیه