برترین کامیون های داخل کشور معرفی شد !

برترین کامیون های داخل کشور معرفی شد !

معرفی بهترین کامیون های ایرانی 

کشور جمهوری اسلامی ایران هم با سختی زیاد در تحریم ها توانسته است سهمی در تولید کامیون ها داشته باشد و صنعت ایرانی و به این صنعت رونق دهد .

 

بر زمینه تازه ترین رده‌بندی کیفی کامیون‌ها و کامیونت‌های تولیدی ارائه شده از جانب شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ،کامیون مونتاژی سوئدی ولوو ) FHسایپا  دیزل) با نمره منفی ۲۱٫۹ در جایگاه نخست قرار دارد.

 

 در جایگاه دوم نیز کامیونت مونتاژی ژاپنی ایسوزو  NKR (بهمن دیزل) با نمره منفی ۳۰٫۳ قرار گرفت و رتبه سوم رده‌بندی مرداد ماه با نمره منفی ۳۰٫۴  در اختیار کامیونت مونتاژی ژاپنی ایسوزو ) NPR بهمن  دیزل) است.

 

اما کامیون مونتاژی ژاپنی ایسوزو  NQR  (بهمن دیزل) با نمره منفی ۳۱٫۵ در رتبه چهارم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد.

 

کشنده مونتاژی آلمانی اسکانیا  G380  (ماموت دیزل) در رتبه پنجم رده‌بندی مرداد  قرار دارد. این کشنده تا حدودی با کاهش کیفیت روبرو شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی  آن از ۳۲٫۸ در تیر ماه به ۳۳٫۶ در مرداد ماه افزایش یافته است.

 

اما رتبه ششم رده‌بندی مرداد ماه در اختیار کشنده ایرانی-چینی البرز (سایپا  دیزل) است. این کامیون با رشد کیفی اندکی مواجه شده وبه  عدد ۳۹٫۷ در مرداد ماه رسیده است

دیگر کشنده ایرانی – چینی کاوه (سایپا دیزل) با نمره منفی ۴۰ در رتبه هفتم رده‌بندی مرداد ماه  قرار دارد.

 

اما کمپرسی ایرانی – چینی البرز ۳۷۵ (سایپا دیزل)با نمره منفی ۴۲٫۵ در رتبه هشتم و کامیونت مونتاژی کره به نام هیوندایی مایتی (ایران اتومبیل دیزل) با نمره منفی ۴۵ دررتبه نهم  رده‌بندی مرداد  ماه قرار دارند.

 

کامیونت ایرانی – چینی الوند (سایپا دیزل) نیز در رتبه دهم رده‌بندی مرداد ماه  قرار دارد. کیفیت این کامیونت در رده‌بندی تیر ماه مورد بررسی قرار نگرفته و در  رده‌بندی مرداد ماه دارای ۴۶ نمره منفی بوده است.

 

کامیون کاویان قزوین (کاریزان اتومبیل قزوین) رتبه یازدهم رده‌بندی مرداد ماه را  در اختیار دارد. کیفیت این کامیون اندکی کاهش یافته، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از  ۴۸ در تیر ماه به ۴۸٫۱ در مرداد افزایش یافته است

 

کشنده ایرانی – چینی فراز (ایران اتومبیل دیزل) نیز در رتبه دوازدهم رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. این کامیون تا حدودی با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که  نمره منفی آن از ۶۰٫۶ در تیر ماه به ۶۰٫۳ در مرداد ماه کاهش یافته است.

 

رتبه سیزدهم رده‌بندی کیفی مرداد ماه در اختیار کامیون مونتاژی چینی آمیکو  M263  (ارس خودرو دیزل) است. این کامیون با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی  آن از ۶۵ در تیر ماه به ۶۳٫۹ در مرداد ماه کاهش یافته است.

 

اما رتبه چهاردهم و آخر رده‌بندی مرداد ماه در اختیار کامیون مونتاژی آلمانی بنز  WH  (ایران خودرو دیزل) است. این کامیون با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره  منفی آن از ۹۱٫۳ در تیر ماه به ۹۰٫۴ در مرداد ماه کاهش یافته است.

جدیدترین مطالب سایت