علت کم شدن تولید اتوبوس در کشور

علت کم شدن تولید اتوبوس در کشور

چرا تولید اتوبوس کاهش یافت ؟ 

 

در ادامه می‌خواهیم علت کم شدن خط هاي اتوبوس در کشور را مورد بررسی قرار دهیم در ادامه می‌توانید تالاب را دنبال نمایید .

 

 در این مدت ساخت این تولیدات از ۸۱ دستگاه در شهریورماه سال قبل به ۷۴ دستگاه رسید.

 

ساخت انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در سروش دیزل مپنا از ۳۰ دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به ۱۷ دستگاه کاهش یافت.

 

ساخت این تولیدات در گروه بهمن نیز از ۳۵ دستگاه در شهریورماه سال قبل به ۲۲ دستگاه رسید.

 

شهریورماه امسال ساخت انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران ماشین دیزل نیز متوقف شده و از ۱۲ دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

 

اما برخلاف این شرکتها ساخت این تولیدات در پیشگام دیزل‌ آسیا صعودی بوده و از چهار دستگاه در شهریورماه سال قبل به ۲۰ دستگاه رسید.

 

ساخت انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در عقاب افشان نیز از صفر دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به ۱۰ دستگاه افزایش یافت.

 

ساخت این تولیدات در آکیا دویچ نیز از صفر دستگاه در شهریورماه سال قبل به پنج دستگاه رسید.