خرید و فروش در اینترنت

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلابگیری در قمصر کاشان

مراسم زیبای گلابگیری در کاشان نیاسر و قمصر اصفهان در اردیبهشت ماه در برگذار میشود . این مراسم کـه هرساله از نیمه اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد. گل هاي‌ چیده شده از مزارع گل طی فرایندی تبدیل بـه گلاب ناب ایرانی میشود.از مراقب و ابیاری گرفته تا چیدن و برداشت گل و انتقال بـه کارگاههای سنتی و صنعتی و تولید گلاب.

 

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گل‌محمدی کـه یکی از گل‌هاي‌ بومی کشورمان اسـت همواره مورد توجه ایرانیان بوده و هست. گلابگیری کـه از دیرباز در ایران انجام می‌شده، روشی برای تهیه گلاب از گل محمدی اسـت کـه این روش همان‌ گونه بـه‌عنوان کاربردی‌ترین روش تهیه اسانس در همه ی جای دنیا و برای تهیه اسانس‌هاي‌ مختلف استفاده میشود.

 

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

هنگامی کـه بـه مزارع گل‌محمدی وارد میشوید، گویی عطر خوش این گل‌ها شـما را از زمین جدا میکند و اردیبهشت و خرداد ماه را برای شـما بـه زمانی مانند یک زنگ تفریح درسال تبدیل میکند.

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

عکس های مراسم گلابگیری

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

مراسم گلابگیری کاشان

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گل محمدی

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گل محمدی کاشان

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

بهترین گلاب ایران

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلاب گیری در کاشان

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

باغ های گل محمدی کاشان و قمصر

گلابگیری در قمصر کاشان در اردیبهشت ماه + تصاویر

باغ های زیبای گل محمدی