گواهینامه رانندگی را بدون داشتن کارت پایان خدمت بگیرید !

گواهینامه رانندگی را بدون داشتن کارت پایان خدمت بگیرید !

گرفتن گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت 

گواهینامه رانندگی در قانون اخیر جمهوری اسلامی نیازمنده به کارت پایان خدمت نیست . 

 

گواهینامه رانندگی را بدون داشتن کارت پایان خدمت بگیرید ! به گزارش تالاب گواهینامه رانندگی , ستادکل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی اطلاعیه‌اي صادر کرد.

 

متن این اطلاعیه به شرح ذیل هست:

بر زمینه ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی پیشبینی گردیده هست
که گواهینامه رانندگی که قبلا به اتکا ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صرفا برای دارندگان کارت پایان خدمت یا مسئولین تعیین تکلیف شده قابل صدور بوده،
بدون نیاز به عرضه کارت پایان خدمت و معافیت صادر گردد.

اطلاعیه گواهینامه رانندگی

از سمت دیگر بر زمینه ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب می‌باشد.

 

گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت

از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی تعارضاتی با مواد ۱۰ و ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی رابه دنبال داشت،

لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع بندی گردید که ناجا نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث اقدام نماید،
که اگرچه اجرایاین ماده نافی اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.

 

فلذا به ناجا ابلاغ گردید ضمن فراهم نمودن مقدمات کار حداکثر از تاریخ ۹۶/۹/۱ نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

جدیدترین مطالب سایت