بروزرسانی : 22 دی 1395

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های نصیرآباد

این روزها اخبار گورخواب ها حتی از رسانه های خارجی نیز شنیده می شود. برای آگاهی از این خبر شما را به خواندن ادامه این مطلب دعوت میکنیم.

سرمای زمستان کارتن‌خواب‌ها را مجبور به زندگی در اطراف و درون گورستان بزرگ نصیرآباد باغستان در حومه شهریار کرده‌است.

 عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده و چندین خانواده در اطراف گورستان، در منطقه بلوک‌زنی و زیر کانال در چادر زندگی می‌کنند.

به گزارش تالاب در درون گورستان، ٣٠٠ گور از پیش آماده وجود دارد که ٥٠‌ کارتن‌خواب دست کم ٢٠ گور را اشغال کرده‌اند. در هر گور یک نفر و گاهی هم سه تا چهار نفر زندگی می‌کنند.

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

گورخواب های خبر ساز !+ تصاویر

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت