بروزرسانی : 30 آبان 1396

هر ایرانی چقدر یارانه گرفته ؟

هر ایرانی چقدر یارانه گرفته ؟

تا امروز هر ایرانی چقدر یارانه گرفته ؟

یارانه ها امروز به حساب مردمان کشورمون واریز شد که افزون بر ثبات قیمتی نیم نگاهی هم به بازار و نشست بازار نیز خواهیم داشت . 

به گزارش تالاب از ابتدای واریز یارانه در آذر ماه سال 89 تا پیش از هشتاد و یکمین مرحله واریز یارانه هر ایرانی مبلغ 36 میلیون و 400 هزار ریال یارانه نقدی دریافت کرده هست.

تالاب نوشت: هشتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی در آبان ماه سال جاری یک روز زودتر ودر بامداد «پنجشنبه 24 آبان ماه» به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

مبلغ یارانه این ماه همانند ماه هاي قبل 45 هزار و 500 تومان به ازای هر یک از اعضای خانوار بوده هست.

افزون بر یارانه‌ها افزایش دست کم مستمری خانوارهای مدجویان تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی«ره» و سازمان بهزیستی کشور نیز در پایان هفته جدید واریز شد.

یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه 1389 تا کنون به مردم پرداخت میشود که تا کنون هشتاد و یک مرحله یارانه نقدی به ارزش 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده هست.

همینطور دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ها فراهم سازی و مابقی براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

گفتنی هست، از ابتدای واریز یارانه در آذر ماه سال 89 تا پیش از هشتاد و یکمین مرحله واریز یارانه هر ایرانی مبلغ 36 میلیون و 400 هزار ریال یارانه نقدی دریافت کرده هست.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت