بروزرسانی : 14 اسفند 1393

فحاشی مجری خانم در برنامه زنده (تصویر)

فحاشی مجری خانم در برنامه زنده (تصویر)

فحاشی مجری خانم در برنامه زنده…

مجله تالاب : راشل پلات که در بخش خبر کلورادو کار می کند, برنامه هواگویی روزانه را اجرا کرد. بعد از این که عکس صفحه نمایش یکدفعه عوض شد اگرچه مشخص نشده که دقیقا چه اتفاقی افتاد ولی او به واضحی عصبانی شد و گفت :حرو… و سپس از صحنه کنار رفت و با عصبانیت با شخصی پشت دوربین حرف زد.

فحاشی مجری خانم در برنامه زنده

فحاشی مجری خانم در برنامه زنده (تصویر)

  فحاشی مجری خانم در برنامه زنده

فحاشی مجری خانم در برنامه زنده (تصویر)

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت