افزایش ۱۵ درصدی سهم خودرو از ارزش افزوده صنعت

افزایش ۱۵ درصدی سهم خودرو از ارزش افزوده صنعت

افزایش سهم خودرو از ارزش افزوده صنعت

 

برنامه راهبردی صنعت ماشین پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت ماشین از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۵ درصد افزایش یابد.

 

‌به گزارش تالاب وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده هست. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت ماشین” هست.

 

در برنامه راهبردی صنعت ماشین راهکارهایی در اساس توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت اتومبیل و قطعه ایران در حوزه‌هاي گوناگون پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت اتومبیل از ارزش افزوده کل بخش صنعت هست.

 

در این اساس در برنامه راهبردی صنعت اتومبیل پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت اتومبیل از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۵ درصد افزایش یابد.

 

جدیدترین مطالب سایت