بروزرسانی : 26 آذر 1395

افزایش قیمت لبنیات

افزایش قیمت لبنیات

حاکی از آن است كه علی رغم افزایش چند هفته پیش لبنیات از سوی شرکت های لبنیاتی ، امروز و برای دومین بار برخی از محصولات لبنیاتی مجددا افزایش یافت.

***افزایش 14.33 درصدی “لبنیات می ماس”

شیر کم چرب 1 لیتری هفته قبل 1280
این هفته 1740

شیر پرچرب هفته قبل 1760
این هفته 1960

ماست کم چرب هفته قبل 2650
این هفته 2850

ماست پرچرب هفته قبل 3400
این هفته 3900

دبه ای کم چرب هفته قبل 4400
این هفته 5000 تومان

ماست دبه ای پرچرب هفته قبل 4600
این هفته 5100

پنیر 350 گرمی هفته قبل 2700
این هفته 2700

پنبر خامه ای هفته قبل 1200
این هفته 1300

خامه کوچک هفته قبل 720
این هفته 850

خامه کوچک کاکائویی هفته قبل 750
این هفته 850

خامه بزرگ هفته قبل 2700
این هفته 3050

دوغ یک و نیم لیتری هفته قبل 1550
این هفته 1870

دوغ کیسه ای هفته قبل 780
این هفته 850

دوغ کوچک هفته قبل400
این هفته 400

افزایش 13.85 درصدی “لبنیات کاله”

ماست سون دبه ای هفته قبل 6900
این هفته 7500

ماست سطلی هفته قبل 4400
این هفته 5200

ماست سون یک کیلیویی هفته قبل 2800
این هفته 3200

ماست لیوانی سون هفته قبل 1500
این هفته 1700

پنیر امل 400 گرمی هفته قبل 3800
این هفته 4400

پنیر آمل 200 گرمی هفته قبل 200 تومان
این هفته 2250 تومان

پنیر آمل 100 گرمی هفته قبل 1000 تومان
این هفته 1150  تومان

قیمت انواع شیر کاله تغییری نکرده است البته به گفته یکی از بازاریاب‌های کارخانه کاله شیر کاله نیز از هفته آینده افزایش قیمت می‌یابد.

لبنیات دامداران
انواع لبنیات دامداران نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است.

شیر کم چرب هفته قبل 1900
این هفته 1900

شیر پرچرب هفته قبل 2000 تومان
این هفته نیز 2000 تومان

شیر کامل هفته قبل 2150
این هفته 2150

ماست سطلی 4400

ماست سنتی 4000 تومان

ماست دبه ای 6300

پنیر 400 گرمی 3800

شیر کاکائوی بزرگ 3500

شیر کاکائوی کوچک 1000

خامه کوچک 1000

لبنیات پاژن
لبنیات پاژن نیز همانند لبنیات دامداران این هفته گران نشده است.

شیر کم چرب 1900

شیر پرچرب 2150

ماست سطلی 4400

ماست دبه ای 5550

شیر کاکائوی کوچک 1000

شیر کاکائوی بزرگ 3500

پنیر 4500

لبنیات پاکبان
قیمت لبنیات پاک بان هم تغییری نکرده است

شیر کم چرب 2000

شیر پرچرب 2150

ماست کم چرب سطلی  (پروبیوتیک)4000

ماست پرچرب سطلی 4000

شیر کاکائوی کوچک 1000

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت