حذف ارز مسافرتی

حذف ارز مسافرتی

لغو ارز مسافرتی

 

با اجرایی قانون اخیر در مورد لغو ارز مسافرتی و خارج شدن ارز مسافرتی از فهرست بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و گرچه بانک‌ها فراهم سازی کنند.

 

به گزارش تالاب: در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، چند بخش قابلیت دریافت ارز با نرخ دولتی را دارند. از جمله دانشجویان، واردات و صادرات، درمان و همینطور مسافران. بر این زمینه مسافران می‌توانستند یک‌بار در سال چه از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان ۳۰۰ دلار با نرخ مبادله‌اي ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند، اما با اصلاحی که در مقررات ارزی انجام شده، پرداخت ارز مبادله‌اي به مسافران ملغی شده هست.

 

 

ظاهرا این اقدام بانک مرکزی بر زمینه دو علت اصلی اتفاق افتاده هست. اول این که ارزهای مسافرتی را معمولا افرادی دریافت می کردند که برای سفرهای خارجی و یا زیارتی بهرهگیری کرده که در این حالت یک امتیاز نسبت به سایرین بود، یعنی جزو ارزهای ضروری محسوب نمی‌شد. آن هم در شرایطی که مسافران خارجی عمدتا توانایی فراهم سازی ارز لازم را نیز دارا بوده و نیاز چندانی به دریافت ارز مبادله‌اي نداشته‌اند.

 

 

این در شرایطی هست که با حذف ارز مسافرتی نیز تفاوت قیمت خاصی برای دریافت‌کنندگان اتفاق نمی‌افتد. هر چند که در حال حاضر بین نرخ حدود ۳۸۷۰ تومان بازار و ۳۳۳۰ تومان مرکز مبادلات ارزی حدود ۵۴۰ تومان اختلاف قیمت وجود دارد، اما برای خرید ۳۰۰ دلار حدود ۱۶۰ هزار تومان هزینه در ازای خرید ارز آزاد به جای مبادله اي ایجاد می شود که برای مسافران خارجی قابل دقت نیست.

 

از سوی دیگر با دقت به این که از چندی پیش اختصاص ارز مبادله‌اي به بعضی کالاها حذف شده بود، کنار گذاشتن ارزهای مسافرتی نیز خود گامی دیگر در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار میرود. چرا که بعد از تک‌نرخی شدن ارز به طور کلی مرکز مبادلات ارزی نیز به کار اختصاص ارز مبادله‌اي پایان خواهد داد و تمامی ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع می شود.

 

 

با حذف ارز مسافرتی مسافران می توانند ارز مورد نیاز خود را در کنار صرافی‌ها از بانک‌ها که در سال قبل مجوز خرید و فروش ارز را دریافت کرده بودند، تهیه کنند که با نرخ آزاد انجام می شود.

 

در حالی این دستور از بیستم شهریورماه لازم الاجراست که فراهم سازی ارز برای زائران اربعین به طور استثنا برای سال جاری نیز انجام خواهد شد. بر این زمینه ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار ایالات امریکا به نرخ مبادله‌اي با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران اربعین از طریق بانک‌هاي ملی ایران، ملت و سامان فراهم سازی خواهد شد.

 

جدیدترین مطالب سایت