قدرت خرید 10 هزار تومان سال 1368 با چه مقدار الان ؟

قدرت خرید 10 هزار تومان سال 1368 با چه مقدار الان ؟

نرخ تورم در چهار ئدر سال 1368 تا به حال

 

بیست و هشت سال مورد بحث،ایران تنها در دو سال با تورم تک رقمی مواجه بوده و بار سنگین تورم دو رقمی در سال هاي طولانی بر دوش این اقتصاد سنگینی میکند.قدرت خرید 10 هزار تومان سال 1368 با یک میلیون و 240 هزار تومان در سال جاری برابری می‌کند.

 

به گزارش تالاب به نقل از زهرا علی‌اکبری: نظارت نرخ تورم در چهار سال قبل هر چند فضایی با ثبات را در ایران ایجاد کرده هست، اما بررسی ها نشان میدهد قدرت خرید 10 هزار تومان در سال 1368 با یک میلیون و 240 هزار تومان در شرایط کنونی برابر هست.علت این تفاوت فراوان، افزایش دو رقمی نرخ تورم در بیست و هشت سال قبل بوده هست.

 

این مقایسه از زاویه اي دیگر نیز نشان دهنده اوضاع اقتصادی ایران در این دوره زمانی هست. یافته هاي پژوهش صورت گرفته توسط احسان سلطانی نشان می‌دهد قدرت خرید حقیقی 10 هزار تومان در سال 1368 با 80 تومان در شرایط کنونی برابری میکند.

 

80 تومان در ایران کنونی قدرت خرید کالای خاصی را دارا نیست چون در بازار ایران حتی ارزان ترین کالاها مثل کبریت و آدامس ایرانی بیش از صد تومان قیمت دارد.

 

نرخ تورم در چهار ئدر سال 1368 تا به حال

بعضی کمبود شدید پول خرد در ایران را نیز به بی ارزش شدن شدید پول در سه دهه جدید نسبت میدهند چرا که کمترین قیمت ها، حتی برای پرداخت به تاکسی در کوتاه ترین مسیر هزار تومان هست.

 

تنزل 124 برابری پول ملی در این دوره زمانی گواه فشارهای تورمی در این مقطع هست.

 

بر این زمینه آن چه در سال 1368 با 10 هزار تومان قابل خریداری بود، امروز با یک میلیون و 240 هزار تومان قابل خریداری هست.

قدرت خرید 10 هزار تومان سال 1368 با چه مقدار الان ؟

در بیست و هشت سال مورد بحث،ایران تنها در دو سال با تورم تک رقمی مواجه بوده و بار سنگین تورم دو رقمی در سال هاي طولانی بر دوش این اقتصاد سنگینی میکند.

 

نرخ تورم در چهار ئدر سال 1368 تا به حال

همینطور در این دوره سه بار ایران با طوفان تورمی و رشد شدید این شاخص نسبت به رسم معمول روبرو شده هست.

نخستین بار در سال 1373 ایران با تورم بالاتر از 35 درصد روبرو شد و این نرخ در سال 1374 به نزدیک 50 درصد رسید.

 

بار دیگر در سال هاي 1386 و 1387 ، نرخ تورم از 25 درصد فراتر رفت و نزدیک ترین مقطع زمانی رشد فزاینده تورم در سال هاي 1391 و 1392 بوده هست.نرخ تورم از پس افزایش 21.5 درصدی این شاخص در سال 1390 به 30.5 درصد در سال 1391 رسید و سال 1392 در حالی پایان یافت که نرخ تورم در ایران به بیش از34.6 درصد رسید. آمارها نشان میدهد دولت یازدهم و دولت هاي هفتم و هشتم برترین کارنامه در حوزه نظارت تورم را ارائه داده اند.

 

بدترین سال هاي تورمی ایران نیز از ان دولت پنجم، نهم و دهم بوده هست. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت نظارت نرخ تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد.تورم در کنار بیکاری مهم‌ترین دغدغه جامعه ایرانی تلقی می‌شود.

 

رشد قابل دقت تورم در این سال‌ها خود سبب شده هست روند کاهش ارزش پول ملی در این سال‌ها تداوم داشته باشد.

ایران یکی از دیرپاترین تورم ها را در بین کشور های دنیا دارد. نمودار زیر نرخ تورم در سال هاي 1368 تا 1395 را نشان می‌دهد :

 

قدرت خرید 10 هزار تومان سال 1368 با چه مقدار الان ؟

جدیدترین مطالب سایت