بروزرسانی : 7 آذر 1402

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

خرید ملک در آمریکا : اگر می خواهید بدانید قیمت یک مسکن مناسب در شهرهای مختلف آمریکا چقدر پول نیاز دارد این مطلب را بخوانید. البته ممکن است با تورم جهانی کمی قیمت ها بیشتر باشد.

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

کلیو لند قیمت یک خانه معمولی : 112،800$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 19,435.17$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

سین سیناتی قیمت یک خانه معمولی : 128،700$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 22،227$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

سنت لوییس قیمت یک خانه معمولی : 130،300$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 22,397.54$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

آتلانتا قیمت یک خانه معمولی : 142،400$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 24,390.94$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

آمپا قیمت یک خانه معمولی : 142,400$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 24,650.88$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

ارلاندو قیمت یک خانه معمولی : 165,800$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 28,298.47$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

سن انتونیو قیمت یک خانه معمولی : 171,700$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 29,305.47$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

دالاس قیمت یک خانه معمولی : 173,900$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 29,751.24$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

هوستن قیمت یک خانه معمولی : 182,300$ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 31,298.99$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

شیکاگو قیمت یک خانه معمولی : 187,100 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 32,388.90$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

فینکس قیمت یک خانه معمولی : 192,700 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 32,811.94$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

مینیاپولیس قیمت یک خانه معمولی : 197,100 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 33,800.09$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

فیلادلفیا قیمت یک خانه معمولی : 214,300 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 36,836.47$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

بالتیمور قیمت یک خانه معمولی : 241,700 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 41,155.40$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

ساکرامنتو قیمت یک خانه معمولی : 250,360 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 42,832.20$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

میامی قیمت یک خانه معمولی : 254,900 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 43,918.66$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

پرتلند قیمت یک خانه معمولی : 254,900 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 43,918.66$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

دنور قیمت یک خانه معمولی : 279,300 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 48,122.72$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

سیاتل قیمت یک خانه معمولی : 344,400 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 59,129.86$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

واشنگتن قیمت یک خانه معمولی : 368,000 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 62,809.63$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

بوستن قیمت یک خانه معمولی : 371,300 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 63,673.13$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

نیو یورک قیمت یک خانه معمولی : 386,300 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 66,167.27$

 خرید ملک در آمریکا

لس آنجلس قیمت یک خانه معمولی : 423,900 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 72,126.90$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

سان دیگو قیمت یک خانه معمولی : 476,790 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 81,570.40$

قیمت خرید ملک در آمریکا چقدر است ؟

سان فرانسیسکو قیمت یک خانه معمولی : 682,410 $ حداقل درآمد سالانه برای خرید خانه: 115,510.06$

منبع : گروه سرگرمی آپادانا

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت