قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت خودروهای داخلی در بازار

این قیمت ها مربوط بـه 10 اسفند میباشد و ممکن اسـت حدودی در بازار نوسان داشته باشد پس در موقع خرید حتماً قیمت را از سایت هاي‌ رسمی اعلام قیمت دنبال کنید.

 

گزارش امروز قیمت اتومبیل حکایت از ثبات قیمت ماشین در بازار دارد.

 

بـه گزارش تالاب بـه نقل از عصر ایران قیمت ماشین کـه در هفته هاي‌ گذشته روند صعودی داشت اینروزها در بازار کمی ثبات داشته و افت و خیز زیادی در بازار ماشین دیده نمی‌شود.

قیمت خودرو های داخلی در بازار بـه شرح زیر میباشد این قیمت ها بر اساس اعلام اتحادیه خودروی تهران درج شده اسـت.

 

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت انواع پژو

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت خودروهای چینی در ایران

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت انواع خودرو جک

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت محصولات سایپا

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت خودروها در پایان سال 1398

 

سرنوشت صنعت ماشین در ایران بـه کلاف سردرگرمی شبیه شده کـه نه گذر سالها توانسته بـه شرایطش کمکی کند و نه تغییر دولت‌ها باعث ایجاد تحولی کلان دراین حوزه شده اسـت، صنعتی کـه از سویی با توجه بـه سابقه طولانی و گستردگی فعالیت‌ها نمیتوان بـه تعطیل شدنش فکر کرد و از سوی دیگر مقایسه وضعیت این صنعت در ایران با دیگر کشور های رو به پيشرفت، فاصله‌اي قابل توجه را نشان می دهد کـه تنها بـه سمت بیشتر شدن حرکت میکند.

 

بـه گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: برایند کار صنعت ماشین درسال‌هاي‌ گذشته آن گونه بوده کـه خودروسازان از شرایط‌شان رضایت داشته‌اند، نه صنایع وابسته بـه اتومبیل مانند قطعه‌ سازان شرایط مطلوبی دارند، نه دولت از انچه در اینبخش اتفاق می‌افتد راضی اسـت ودر نهایت مردم بـه عنوان اصلی‌ترین متقاضیان حاضر در بازار، انتقادهای گسترده‌اي از وضعیت کیفیت محصولاتی دارند کـه در اختیارشان قرار میگیرد.

 

در شرایطی کـه دولت واردات ماشین را از سال قبل ممنوع کرده، قیمت تمام شده خودرو های داخلی یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقادی مردم را تشکیل میدهد. در شرایطی کـه خودروسازان زیان‌ده بوده‌اند و تعداد زیادی از آن ها معتقدند تداوم تولید با قیمت فعلی برای انها منطقی نیست، متقاضیان اتومبیل نیز معتقدند نسبت بـه کیفیت محصول، پول قابل توجهی را پرداخت میکنند. وضعیت خاص صنعت خودروی ایران باعث شده تحلیل شرایط این بازار متفاوت باشد.

 

در تعداد زیادی از اقتصادهای دنیا، رابطه مستقیمی میان قیمت سوخت و قیمت اتومبیل برقرار اسـت. بـه این ترتیب کـه با افزایش قیمت سوخت، میزان بـه صرفه بودن استفاده از خودروی شخصی کاهش مییابد و همین مساله بـه کاهش درخواست خرید ماشین و کاهش قیمت‌ها می‌انجامد.

 

در ایران اما این منحنی نیز قابل اثبات نیست بـه‌طوری کـه پس از افزایش قیمت سوخت در آبان امسال، نه تنها قیمت ماشین کاهش نیافت کـه حتی در هفته‌هاي‌ گذشته رشدی قابل توجه را نیز تجربه کرد تا جایی کـه بعضی خودرو های داخلی چند میلیون تومان گران شدند.

 

حسن کریمی سنجری – کارشناس صنعت اتومبیل – در مصاحبه با «اعتماد» چرایی تبعیت نکردن قیمت اتومبیل از قیمت سوخت در ایران را تشریح کرده و معتقد اسـت عوامل سه گانه‌اي کـه فراتر از قیمت سوخت عمل میکنند، تاثیر اصلی را بر قیمت ‌هامی گذارد.

 

بـه اعتقاد او شرایط دشواری کـه از چند ماه قبل در اقتصاد ایران آغاز شده، بر قیمت ماشین نیز اثرگذاشته اسـت و اگر تغییری در شرایط بازار ایجاد نشود، احتمال افزایش قیمت تا پایان سال نیز وجوددارد.

 

در شرایطی کـه برخی تحلیل‌ها از تاثیر مثبت افزایش قیمت بنزین بر بازار ماشین حکایت داشت و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها را داشت، حرکت بازار دراین هفته‌ها این طور نبود و حتی یک موج جدید نیز بـه وجود آمد. دلیل شکست این تحلیل چیست؟

 

باید درنظر داشت کـه هرچند می توان قیمت سوخت را بر قیمت تمام شده اتومبیل اثرگذار دانست اما برای تحلیل شرایط این بازار عوامل مهم‌تر و اولویت‌دارتری هستند کـه تاثیر سوخت را تحت‌الشعاع خود قرار میدهند. در واقع اگر شرایط اقتصادی کشور متعادل بودو صنعت اتومبیل نیز با مشکلات زیربنایی و جدی درگیری نداشت، آنگاه امکان تاثیرگذاری سوخت بر قیمت اتومبیل بیشتر قابل رصد بود اما در شرایط فعلی، باید نقش دیگر عوامل را بادقت بیشتری دنبال کرد.

 

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت خودروهای چینی

 

این عوامل مهم در چه حوزه‌هایي تعریف میشوند و آیا تنها در صنعت ماشین هستند یا کل اقتصاد ایران را در بر می گیرند؟

برای توصیف شرایط این بازار، باید سه عامل اصلی را درنظر گرفت کـه یکی از آن ها مربوط بـه کل اقتصاد ایران اسـت، یکی از انها با صنعت اتومبیل ارتباط دارد و عامل سوم بـه شرایط صنعت اتومبیل«عرضه و تقاضا» مربوط میشود. عامل نخست نرخ تورم در کل اقتصاد ایران اسـت. آمارها نشان می دهد کـه باوجود برنامه‌هاي‌ اعلام شده، هنوز نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست.

 

این در حالی اسـت کـه با توجه بـه محدودیت‌هاي‌ اقتصادی درآمدهای کشور با کاهش مواجه شده اسـت، بـه این ترتیب ما از سویی با افزایش هزینه‌ها بـه دنبال بالا رفتن تورم مواجه هستیم و از سوی دیگر درآمدها نیز افزایش خاصی نیافته اسـت، پس بالا رفتن قیمت یک کالای تولیدی چندان دور از ذهن نیست.

 

عامل دوم وضعیت لجستیک حمل و نقل کشور اسـت. حتی اگر فرض را بر ان بگذاریم کـه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در جامعه گسترش یافته و مردم از استفاده از اتوبوس و مترو استقبال میکنند نیز محدودیت زیرساخت‌ها و امکانات اجازه افزایش قابل توجه مسافران را نمی دهد و از این رو همان‌ گونه فرهنگ غالب، استفاده از وسیله نقلیه شخصی باقی می ماند.

 

عامل سوم بحث منحنی عرضه و تقاضا در بازار ماشین اسـت. ما در تمام این سالها هیچگاه نتوانسته‌ایم میزان عرضه را از درخواست موجود در بازار بیشتر کنیم و این موضوع دریک سال و نیم گذشته و با توجه بـه مشکلاتی کـه صنعت ماشین با آن ها مواجه بوده شدیدتر شده اسـت.

 

برای مثال ما درسال 96؛ حدودا یک میلیون و 400 هزار اتومبیل پلاک‌گذاری کرده‌ایم اما این شماره درسال گذشته و باوجود محدود کردن واردات، بـه کمتر از یک میلیون پلاک کاهش یافته اسـت و این نشان میدهد کـه ما از درخواست موجود در بازار فاصله گرفته‌ایم. از این رو فارغ از مشکلاتی کـه خودروی ایران با آن ها رو بـه روست و صرف نظر از مشکلات و انتقادات وارده بـه سایر بخش‌ها، نمیتوان نقش این سه عامل را در کاهش نیافتن قیمت‌ها نادیده گرفت.

 

این عوامل در ماه‌هاي‌ گذشته نیز وجود داشته اما افزایش قیمت اتومبیل در هفته‌هاي‌ گذشته تشدید شده اسـت. ارتباط این دو اتفاق با یک دیگر چگونه اسـت؟

باید درنظر داشت کـه خودروسازان و فعالان این صنعت، با کنار گذاشتن انتقادات دیگری کـه بـه این حوزه وارد اسـت، از شرایط راضی نیستند و با توجه بـه افزایش هزینه‌ها، شرایط دشواری دارند. یعنی افزایش تورم مربوط بـه چند هفته نیست بلکه در ماه‌هاي‌ گذشته ادامه داشته اسـت، محدودیت تحریم‌ها نیز بـه همین شکل وجود داشته اسـت.

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

قیمت انواع خودروهای داخلی

 

از سوی دیگر وقتی عرضه از تقاضا جا بماند درسال‌هاي‌ بعد فاصله میان این دو شاخص افزایش می یابد. یعنی اگر ما دریک سال 400 هزار درخواست بی‌پاسخ داشته باشیم، این شماره درسال‌هاي‌ بعد رشد یافته و تشدید میشود. موضوع دیگری کـه نمی توان نقش ان را نادیده گرفت، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور اسـت. در شرایط فعلی اخبار مثبت میتواند بر بازار اثر مثبت داشته باشد و بالعکس، البته این موضوع تاثیرگذاری بیشتری بر قیمت‌ها دارد ودر بلندمدت باید همان عوامل بلندمدت را سامان داد.

 

در تغییرات کوتاه‌مدت، بسیاری معتقدند این دلالان هستند کـه قیمت‌ها را برهم میزنند و با ایجاد یک شوک، سودجویی می کنند. سهم دلالان دراین بازار را چطور میتوان تحلیل کرد؟

 

نمیتوان بـه دلال‌ها نقش مبنایی و زیربنایی داد. یعنی آن ها قطعا در بازار حضور دارند و تلاش خود برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها را انجام میدهند اما انها خود عامل ابتدایی نیستند.

 

برای مثال وقتی بـه خاطر شوک تورمی قیمت‌ها تغییر میکنند، دلال‌ها فشار می‌آورند کـه این افزایش قیمت را تشدید کنند یا وقتی یک خبر مثبت یا منفی سیاسی یا اقتصادی مطرح میشود، دلال‌ها تلاش می کنند با سوار شدن بر این موج شرایط بازار را تغییر دهند اما این کـه بـه انها یک نقش محوری و تعیین‌کننده در ابتدای موج تغییر قیمت‌ها بدهیم، قدری از واقعیت‌ها دور اسـت.

 

قیمت خودروهای داخلی در پایان سال 1398

با نزدیک شدن بـه ماه‌هاي‌ پایانی سال، آیا می توان برای بازار ماشین یک تغییر قیمتی دیگر تصور کرد؟

بر اساس سنت بازار اتومبیل در ایران، در ماه‌هاي‌ پایانی سال، درخواست خرید ماشین بـه شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می کند و تعداد زیادی از این تقاضاها قصد دارند کـه در کوتاه‌مدت بـه محصول مد نظر خود دست یابند، از این رو بـه وجود آمدن تغییر در وضعیت بازار امری طبیعی اسـت.

 

در چنین شرایطی اگر بازار تغییر شرایط ندهد، این افزایش تقاضا میتواند حدی از افزایش قیمت را بـه وجود آورد. در وضعیت فعلی، یا خودروسازان باید تلاش کنند، سرعت تولید خودرا متناسب با افزایش درخواست ماه‌هاي‌ پایانی بالا ببرند تا لااقل این افزایش درخواست رخ داده در بازار، مدیریت شود یا باید یک خبر مثبت و تاثیر گذار در عرصه اقتصاد یا سیاست منتشر شود کـه اثر ابتدایی ان ریزش قیمت‌ها در تمامی بازارها باشد و این موضوع بر کاهش قیمت در بازار اتومبیل نیز تاثیر بگذارد.

 

یعنی افزایش درخواست شب عید را یا باید با افزایش تولید جبران کرد یا در انتظار یک شوک مثبت باقی ماند، در غیر این صورت افزایش تقاضا می تواند بر وضعیت بازار، اثری منفی بگذارد.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت