متداول ترین سئوالات مردم در مورد مشاغل خانگی

متداول ترین سئوالات مردم در مورد مشاغل خانگی

متداول ترین سئوالات مردم درباره مشاغل خانگی از ثبت نام تا دریافت تسهیلات همراه با پاسخ وزارت كار و امور اجتماعی به این پرسشها اعلام شد.

 

وزارت كار و امور اجتماعی در آستانه آغاز پذیرش طرحهای اشتغالزایی كسب و كار خانگی، متداول ترین سئوالات مردم و پاسخ آنها را اعلام كرده است.

 

متداول ترین سئوالات و پاسخ آنها به شرح ذیل است:

 

1- مشاغل خانگی چیست و  شامل چه رشته هایی می شود؟

 

مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، این گروه شامل آن دسته از فعالیت هایی است كه توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسكونی در قالب یك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد های مسكونی همجوار شكل می گیرد و منجر به تولید و یا كالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسكونی خواهد شد.

 

بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، رشته های مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی، فرش، كشاورزی، دامپروری، شیلات، خدمات، تولیدی، صنعت و فناوری اطلاعات (IT )است و بر همین اساس، انواع مشاغل خانگی در هر یك از زیر بخش ها ارائه شده كه فهرست و همچنین اطلاعات هر یك از مشاغل مذكور در سایت وزارت كار و امور اجتماعی موجود است.

 

2- برای پیشنهاد عنوان شغلی جدید چه باید كرد؟

 

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضی در فهرست مشاغل خانگی، متقاضی می تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر خود را پیشنهاد كند. مشاغل پیشنهادی متعاقبا بررسی و در صورت تصویب، به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهند شد.

 

3- نحوه فعالیت در مشاغل خانگی چگونه است؟

 

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به 3 صورت امكان پذیر است: الف- انجام فعالیت به صورت كارمزدی برای كارفرمای خارج از محیط مسكونی (متقاضی تحت پوشش).

 

ب – انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسكونی (متقاضی مستقل).

 

ج- انجام فعالیت به صورت تعاونی و یا مشاركت با بنگاه های بالا دستی تامین كننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحا به صورت كسب و كار خوشه ای (پشتیبان).

 

4- نحوه ثبت نام برای مشاغل خانگی به چه صورت است؟

 

به منظور تسریع در ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی (تا پیش از تكمیل و راه اندازی سامانه ثبت نام) متقاضیان می توانند به صورت حضوری ثبت نام كنند. بدیهی است پس از تكمیل و راه اندازی سامانه مذكور، ثبت نام فقط از طریق سامانه انجام خواهد شد.

 

متقاضیان مشاغل خانگی می توانند فرم ثبت نام (متناسب با شرایط خود به تفكیك مستقل – تحت پوشش – پشتیبان ) را از سایت وزارت كار و امور اجتماعی به نشانی www.irimlsa.irقسمت مشاغل خانگی دریافت و چاپ نموده و فرم ها را پس از تكمیل به ادارات كل تعاون یا دستگاه اجرایی ذیربط ارائه نمایند.

 

متقاضیان مشاغل خانگی باید از مهارت و تخصص كافی جهت انجام شغل خانگی مورد نظر برخوردار باشند.

 

5- آیا برای شروع فعالیت در مشاغل خانگی نیاز به مجوز است؟

 

كلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.

 

6- شرایط لازم و مراحل دریافت مجوز چیست؟

 

شرایط لازم برای دریافت مجوز شامل شرایط عمومی واختصاصی است. متقاضیان واجد شرایط، فرم تكمیل شده ثبت نام و مدارك لازم را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه می نمایند. پس از انجام بررسی های لازم و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی، مجوز مربوطه توسط اداره كل كار و امور اجتماعی استان صادر خواهد شد.

 

جهت اطلاع از ضوابط صدور مجوز(شرایط عمومی و اختصاصی، مدارك مورد نیاز و مراحل صدور مجوز) به سایت وزارت كارو امور اجتماعی مراجعه شود.

 

7- آیا متقاضیان مشاغل خانگی وام و تسهیلات دریافت می نمایند؟

 

متقاضیان دارای مجوز كسب و كار خانگی كه مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط باشند، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

 

8-آیا شاغلین كسب و كار خانگی مشمول حمایت بیمه ای خواهند شد؟

 

مشمولین قانون با ارائه مجوز كسب و كار خانگی می توانند نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند. مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

 

9- از شاغلین خانگی چه حمایتهایی به عمل خواهد آمد؟

 

متقاضیان مشاغل خانگی در صورت واجد شرایط بودن از انواع گوناگون حمایتها نظیر حق بیمه خویش فرما، تسهیلات و  بازارهای محلی جهت عرضه محصولات خانگی و غیره برخوردار خواهند شد.

 

10- عرضه و فروش محصولات خانگی به چه صورت است؟

 

طابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محیط مسكونی صورت گرفته و عرضه و فروش محصول (كالا و خدمات ) در منزل مسكونی ممنوع است. به همین منظور بازارهای محلی موقت به تناسب، جهت عرضه محصولات خانگی اختصاص داده می شوند.

 

11- شیوه نظارت بر مشاغل خانگی به چه صورت است؟

 

نظارت در حوزه مشاغل خانگی به 3 مرحله قبل از پرداخت، حین پرداخت و پس از پرداخت تسهیلات تقسیم بندی می شود. جهت اطلاع از چگونگی نظارت به سایت وزارت كار و امور اجتماعی مراجعه شود.

 

12- آیا امكان فعالیت همزمان در چند رشته وجود دارد؟

 

انجام فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط و چنانچه مجموع ساعات كار خانگی توسط هر یك از شاغلین خانگی از 44 ساعت كار در هفته بیشتر نشود، بلامانع است.

 

13- شرایط و استاندارد های لازم برای مشاغل خانگی كدام است؟

 

فهرست رشته های مشاغل خانگی و نیز اطلاعات مربوط به تعدادی از رشته های مشاغل خانگی در سایت وزارت كار و امور اجتماعی قسمت مشاغل خانگی موجود و قابل مشاهده است.

 

14- شرایط انجام كسب و كار خانگی چیست؟

 

برای انجام كسب و كار خانگی لازم است كار صرفا توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسكونی انجام شود و حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسكونی تناسب داشته باشد.

 

همچنین آلودگی های زیست محیطی، صوتی و بصری ایجاد نكند، حقوق همسایگان به صورت كامل رعایت شود، عرضه و فروش محصول (كالا و خدمات) در خارج از واحد مسكونی صورت گیرد. در نهایت، تردد غیرمتناسب با فضای محل سكونت به ویژه در مجتمعهای مسكونی انجام نشود. شغل مجاز و با محیط مسكونی تناسب داشته باشد.

 

هم اكنون فرمهای مربوط به ویژه متقاضیان انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی (به صورت مستقل)، (به صورت پشتیبان) و (به صورت تحت پوشش) آماده و در دسترس متقاضیان قرار دارد.

 

جدیدترین مطالب سایت