بروزرسانی : 1 تیر 1400

روش محاسبه شدن سود بانکی

روش محاسبه شدن سود بانکی

ارزیابی شدن سود بانکی به چه روشی است ؟ سود هاي بانکی به روشهای مختلفی ارزیابی میشود و بستگی به آن هزینه دارد در ادامه می‌توانید با روش ارزیابی شدن سود بانکی تالاب را دنبال نمایید .

به گزارش تالاب سود سپرده‌هاي بانکی طبق معمول به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول زیر ارزیابی می شود:

«مدت به روز» × «نرخ» × «مبلغ سپرده‌گذاری» تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده هاي کوتاه مدت روز شمار

به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک بشما میگوید سود روزشمار ۱۵ درصد، یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده ودر پایان سی روز ارزیابی می شود. سپس شماره به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ میشود. عبارت ۳۶۵ در فرمول بالا، معرف ۳۶۵ روز سال است.

بعنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را به‌ صورت ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن آن گونه به دست می آید که شماره ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه هاي ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه هاي ۳۱ روزه ضرب شده و شماره ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می شود.

حال شماره ۴۵ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت