چگونه باید وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن گرفت ؟

چگونه باید وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن گرفت ؟

روش های سریع دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن

 

مراحل وام ۸۰ میلیونی مسکن , صندوق پس انداز یکم جهت عرضه وام مسکن به زوج ها ایجاد شده هست و تنها زوجینی که تابه حال وام مسکن دریافت نکرده اند می توانند از وام ۸۰ میلیون تومانی این صندوق به شرط سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی به مدت یک سال بهرهگیری کنند.

 

اما دراین میان هر قدر سپرده متقاضیان دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی از ۴۰ میلیون تومان کمتر باشد مدت سپرده‌گذاری افزایش مییابد یعنی ۲۰ میلیون تومان مدت سپرده‌گذاری ۲ سال و ۱۳٫۵ میلیون تومان مدت سپرد ه گذاری ۳ سال خواهد بود.

 

به گزارش تالاب وام مسکن صندوق پس انداز یکم با نرخ سود ۹٫۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، اقساط ماهیانه ۹۳۵ هزار تومان پرداخت میشود، سال تولید مسکن خریداری شده با این وام می ‌بایست نهایتاً تا ۱۵ سال باشد.

 

برای دریافت این وام طرفین اگر زوج باشند هر یک از زوج ها میتواند مبلغ ۴۰ میلیون در حساب یکساله سپرده کند ودر مجموع ۸۰ میلیون پول ذخیره کنند تا ۱۶۰ میلیون تومان وام به آنان تعلق بگیرد، مبلغ ۴۰ میلیون تومان سپرده هر نفر نیز بعد از یک سال تحویل سپرده گذاران می شود.

 

البته این وام در تهران ۸۰ میلیون تومان هست ودر مراکز استان‌ها ۶۰ میلیون تومان و شهرستان‌هاي با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

 

چگونه باید وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن گرفت ؟

شرایط دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن

 

 

شرایط اعطای وام ۸۰ میلیونی مسکن

افرادی که بدون سپرده اقدام به دریافت وام مسکن میکنند، با اوراق سازمان بورس، میتوانند از ۶۰میلیون تومان وام مسکن به افزون ۲۰میلیون تومان وام تعمیرات در قالب وام جعاله «مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از کارگزاری هاي فرابورس» بهرهگیری کنند.

 

سایت تالاب بنابر این بدون سپرده‌گذاری نیز میتوان از ۸۰ میلیون تومان وام بهرهگیری کرد که نرخ سود وام ۶۰ میلیون تومانی ۱۰٫۵ درصد و نرخ سود وام ۲۰ میلیون تومانی ۱۷٫۵ درصد هست ، بازپرداخت وام توسط اوراق نیز ۱۲ ساله و وام تعمیرات«جعاله» ۵ ساله خواهد بود.

 

گفتنی هست، برای دریافت وام تعمیرات سال تولید خانه حداکثر باید ۲۰ سال باشد، دراین پروژه محدودیت بهرهگیری از تسهیلات وام مسکن وجود ندارد و همه ی خریداران مسکن می توانند از اوراق بهرهگیری کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت