کاهش تولید وانت در ایران

کاهش تولید وانت در ایران

۱۰.۷ درصد کاهش تولید وانت

 

در این فصل با کاهش ناگهانی وانت ماشین ها مواجه هستیم مرداد ماه امسال ساخت انواع وانت به طور میانگین ۱۰.۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، در این مدت ساخت انواع وانت از ۷۶۰۲ دستگاه در مرداد ماه سال قبل به ۶۷۸۷ دستگاه رسید.

 

مرداد ماه امسال ساخت انواع وانت در گروه صنعتی ایران ماشین کاهشی بوده و از ۲۲۶۰ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۸۸۵ دستگاه کاهش یافت.

 

ساخت این محصول در گروه خودروسازی سایپا بعنوان رقیب ایران ماشین نیز کاهش یافته و از ۴۵۰۴ دستگاه در مرداد ماه سال قبل به ۴۲۰۷ دستگاه رسید.

 

ساخت انواع وانت در گروه بهمن اما برخلاف ایران اتومبیل و سایپا صعودی بوده و از ۸۳۸ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۶۹۵ دستگاه افزایش یافت.

 

جدیدترین مطالب سایت