آتش گرفتن دختر شایسته 2019 آفریقا در حین مراسم (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
آتش گرفتن دختر شایسته 2019 آفریقا در حین مراسم (عکس)

اتفاق عجیب در حین مراسم انتخاب دختر شایسته آفریقا درسال 2019 رخ داد و باعث شد مراسم برای مدتی به هم بریزد.

 

مانند رسم هر سال در عده اي از کشورها مراسم انتخاب دختر شایسته سال در آفریقا برگزار شد که با حادثه اي غیرمنتظره خبرساز شد ، به گزارش تالاب آتش سوزی دراین مراسم برای دقایقی موجب وحشت حاضرین و شرکت کنندگان شد.

 

روی سن میس کنگو دخترجوانی به نام ” دورکاس کاسیندل” لباس مخصوص بانوی 2019 آفریقا را برتن کرد و با خوشحالی یکی از دوستانش را در آغوش گرفت ودر همین لحظه بخشی از مراسم که شامل روشن کردن شعله هاي‌ تزیینی آتش بود اجرا شد .

 

چند ثانیه بعد تکه اي از آتش روی مو هاي بانوی شایسته 2019 آفریقا افتاد اما او بدلیل حجم زیاد و مدل خاص موهایش متوجه این حادثه نشد که با فریادهای حاضرین و دوستانش متوجه شد که دچار حادثه شده است ، شعله ي آتش افتاده روی مو هاي “دورکاس” فورا خاموش شد و برای او اتفاق جدی نیفتاد.

 

آتش گرفتن دختر شایسته 2019 آفریقا در حین مراسم (عکس)

دختر شایسته 2019

 

” دورکاس کاسیندل” بعد از این حادثه ویدئوی از خود منتشر کرد و به طرفدارانش گفت که حال او و حال موهایش خوب است و شعله ي آتش هیچ آسیبی به مو هاي او نرسانده است ، این پیام او واکنش هاي‌ جالبی را هم به همراه داشت مثل پیام مردی که نوشته بود :خوش به حالت که عایق محکمی مثل موهایت داری اگر من بودم و آتش روی سر طاس من افتاده بود تا داخل مغزم می سوخت.

 

از دیگر مطالب مرتبط با دختران شایسته و زیبای جهان در پایین دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت