آخرین جزئیات از آدم ربایی دختر ۸ ساله ای به نام باران (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
آخرین جزئیات از آدم ربایی دختر ۸ ساله ای به نام باران (عکس)

آدم ربایی دختر ۸ ساله ای به نام باران

باران شیخی دختر 8 ساله اي کـه خبر گم شدنش در فضای اینترنت پیچیده بودو با کمک پلیس پیدا شد. باران شیخی به دلیل اختلافات مالی ربایندگان با خانواده باران دزدیده شده بود.

 

باران شیخی دختر 8 ساله باران قاسمی دادستان اراک گفت: با تلاش شبانه روزی دستگاه قضا و نیروی انتظامی و امنیتی «باران شیخی» دختر ربوده شده اهل مهاجران شازند رها و آزاد شد.

 

قاسمی افزود: دراین رابطه متهمان و ربایندگان در چابهار دستگیر شدند.

 

دادستان اراک ادامه داد: الان «باران شیخی» در شهر چابهار بـه سر میبرد اما بـه زودی و بعد از گذراندن مراحل قانونی بـه آغوش خانواده باز میگردد.

 

۲۴فروردین سال جاری ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه از طریق تماس با مرکز سامانه ۱۱۰ استان مرکزی اعلام شد کـه دختری ۸ ساله بـه نام باران شیخی ساعت ۷:۴۰ بـه مقصد مدرسه از خانه خارج شده، اما با گذشت ۶ یا ۷ ساعت بـه مدرسه مراجعه نکرده اسـت.

 

با پیگیری پلیس مشخص شد باران مفقود نشده و مورد ربایش و آدم ربایی قرار گرفته اسـت کـه بلافاصله پلیس اقدامات خاص خودرا در جهت پیگیری و رها سازی باران شروع و ۲ تیم از کار آگاهان خبره آگاهی استان مرکزی بـه زاهدان اعزام شدند و ۲ نفر از آدم ربا‌هایي کـه در استان مرکزی باران را سوار اتومبیل کرده و بـه چابهار منتقل کرده بودند دستگیرشدند.

 

دراین رابطه دستگاه قضا، اعضای شورای تامین استان و استاندار مرکزی و پلیس با اولویت سالم بازگرداندن باران بـه خانواده اش با جدیت پرونده را پیگیری کردند تا این کـه سرانجام با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی آدم ربایندگان دستگیر و باران پس از ۲۳ روز ربایش آزاد شد.

 

آخرین جزئیات از آدم ربایی دختر ۸ ساله ای به نام باران (عکس)

سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره بـه ارتباط باران با خانواده گفت: باران در طول مدت ربایش توانسته ۳ بار با خانواده تماس بگیرد نخستین تماس ۲۴ ساعت پس از ربایش، بار دوم پنجشنبه هفته گذشته ۱۲ اردیبهشت ماه کـه حدود ۲۰ دقیقه با خانواده صحبت کرده و بار سوم هم روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه حدود ساعت ۴ بعدازظهر بوده این نشان می‌داد کـه باران درسلامت هست.

 

سردار کیومرث عزیزی با بیان این کـه طولانی شدن روند دسترسی پلیس با آدم ربا‌ها بـه این دلیل بود کـه ربایندگان افرادی بودند کـه نابهنجاری اجتماعی دارند و اولویت پلیس سلامت و آزادی باران برود.

 


 

قبل از پیدا شدن باران شیخی

سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی  در گفت و گو با  خبرنگارگروه استان هاي‌ باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، از دستگیری ۲ نفر از افرادی در ربودن باران شیخی دست داشتند، خبرداد.

 

سردار عزیزی افزود: با تلاش همکاران خود توانستیم ۲ نفر از آدم ربا‌هایي کـه در استان مرکزی باران را سوار ماشین کرده و بـه استان‌هاي‌ شرقی منتقل کرده اند را دستگیر کنیم .

 

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان این کـه در حال حاضر متهمان در اختیار مراجع ارجمند قضایی قراردارند، ادامه داد: اولویت ما در حال حاضر سالم بازگرداندن باران بـه خانواده اسـت ودر این رابطه دستگاه قضا، اعضای شورای تامین استان و استاندار مرکزی و پلیس با جدیت پرونده را پیگیری میکنند.

 

وی اضافه کرد: با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی درصدد هستیم تا محل اختفاء ربایندگان را بیابیم و همچنین  متنفذین محلی نیز بـه دنبال دسترسی بـه آدم ربایان هستند تا بتوانند انها را نسبت بـه آزادسازی این دختربچه قانع کنند.

 

 سردار عزیزی تصریح کرد: از طرف دیگر، خانواده باران هم اقداماتی را در دست دارند کـه البته پیگیری آن ها با کنترل و هدایت پلیس ادامه دارد.

 

سومین تماس باران با خانواده

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره بـه ارتباط باران با خانواده گفت: باران تا کنون توانسته ۳ بار با خانواده تماس بگیرد نخستین تماس ۲۴ ساعت پس از ربایش، بار دوم پنجشنبه هفته گذشته ۱۲ اردیبهشت ماه کـه حدود ۲۰ دقیقه با خانواده صحبت کرده و بار سوم هم روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه حدود ساعت ۴ بعدازظهر بوده کـه این نشان دهنده این اسـت کـه درسلامت هستند.

 

وی با بیان این کـه طولانی شدن روند دسترسی پلیس با آدم ربا‌ها بـه این دلیل اسـت کـه ربایندگان افرادی هستند کـه نابهنجاری اجتماعی دارند، گفت: قول می‌دهم کـه با تلاش همه ی جانبه این زمان کوتاه‌تر باشد.

 

سردار عزیزی اظهار کرد: خانواده باران با آدم ربا‌ها اختلافات مالی از گذشته داشتند و همان‌ گونه نیز با هم دیگر بـه توافق نرسیدند، اما پلیس جدای از این موضوعات بـه دنبال این اسـت کـه بتواند باران را بـه خانواده بازگرداند.

 

وی تصریح کرد: ۲۴فروردین سال جاری ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه از طریق تماس با مرکز سامانه ۱۱۰ استان مرکزی اعلام شد کـه دختری بـه نام باران شیخی ساعت ۷:۴۰ بـه مقصد مدرسه از خانه خارج شده اما با گذشت ۶ یا ۷ ساعت بـه مدرسه مراجعه نکرده اسـت.

 

آخرین جزئیات از آدم ربایی دختر ۸ ساله ای به نام باران (عکس)

با گذشت ۲۲ روز از مفقودی باران، پلیس همچنان فعال است

فرمانده انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: با اطلاعاتی کـه بـه دست آوردیم متوجه شدیم کـه مفقودیت در کار نیست و مورد ربایش و آدم ربایی بوده اسـت کـه پس از اثبات این موضوع پلیس اقدامات خاص خودرا در جهت پیگیری و رها سازی  شروع و بعد از حدود ۴۸ ساعت ۲ تیم از کار آگاهان خبره آگاهی استان سیستان و بلوچستان را بـه زاهدان اعزام کردیم.

 

وی در پایان با بیان این کـه  امیدواریم بـه زودی بتوانیم خبرخوش بازگشت باران را بـه استان و خانواده‌اش بدهیم، گفت: پلیس بـه دنبال این اسـت کـه این موضوع با کمترین هزینه جانی و معنوی انجام بگیرد و بـه کسی اجازه باج خواهی نخواهیم داد.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت