احتمال بمب‌گذاری در مسکو

مجموعه : اخبار حوادث
احتمال بمب‌گذاری در مسکو

بمب‌گذاری در مسکو

 

با تهدید هاي تلفنی تروریسم که به مسکو خبر بمب گذاری در 20 مکان مسکو را بیان نمود تهدید بمب‌گذاری در سراسر مسکو باعث تخلیه بیش از ده هزار نفر از مراکز خرید، ایستگاه‌هاي راه‌آهن و دانشگاه‌ها در این شهر شده هست.

 

به گزارش  تالاب: رسانه‌هاي روسیه میگویند بیش از ده هزار نفر در سراسر مسکو از اماکن عمومی به علت تهدید بمب‌گذاری تخلیه شده‌اند.

 

خبرگزاری راشاتودی گزارش داده در پی دریافت هشدارهای «تقریباً همزمان» درمورد احتمال ، بیش از ده هزار نفر از مراکز خرید، ایستگاه‌هاي راه‌آهن و دانشگاه‌ها در شهر مسکو تخلیه شده‌اند.

 

یک منبع در سازمان‌هاي اضطراری به خبرگزاری ایتارتاس گفت: «در حال حاضر، 20 سایت در حال تخلیه میباشند و بیش از ده هزار نفر به بیرون هدایت شده‌اند.»

 

وی اضافه کرد: «به نظر میرسد که مورد فعلی تروریسم تلفنی هست، اما بایستی اعتبار این پیام‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.»

 

جدیدترین مطالب سایت