خرید و فروش در اینترنت

انتشار فیلم‌ مستهجن پورن از دختر جوان تهرانی !

مجموعه : اخبار حوادث
انتشار فیلم‌ مستهجن پورن از دختر جوان تهرانی !

فیلم پورن دختر جوان تهرانی

اخاذی و انتقام از دختر جوان تهرانی و انتشار فیلم پورن مستهجن وی در فضای مجازی جنجالی شد. مأمور قلابی که به ادعای شاکی پس از اذيت و اذیت دختر جوان تصمیم داشت وی را طعمه اخاذی قرار دهد، با شکایت این دختر دستگیر شد.

 
 
به گزارش تالاب هفته گذشته دخترجوانی به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و گفت: دو ماه قبل در یکی از خیابان‌هاي‌ پاسداران در حال عبور بودم که چند پسر جوان مزاحمم شدند.
 
اول سعی کردم با بی‌توجهی به آن ها، به مسیرم ادامه دهم؛ اما دست‌بردار نبودند. در همین حین، مرد جوانی که سوار بر خودرویی شاسی‌بلند بود، کنار خیابان توقف کرد و بعد از پیاده‌شدن، به سمت ما آمد.
 
او به رفتار پسرها اعتراض کرد و بعد هم خودش را مأمور معرفی کرد و رفتار تندی هم با چند پسر کرد. وقتی فکر کردم ماجرا تمام شده است، از من خواست سوار ماشین او شوم.
 
رفتار مرد جوان که خودش را سهیل معرفی کرد، خیلی معقول بود. خودروی شاسی‌بلند و رفتار با‌نزاکت او، من را مجاب کرد باور کنم او مأمور است و سوار ماشین شدم و این آغاز ماجرا بود.
 
 
دختر جوان که شیلا نام دارد، ادامه داد:
 
سهیل بجای این که بطرف خانه‌مان برود، تغییر مسیر داد و به سمت بزرگراه تهران- قم رفت و گفت باید تشکیل پرونده بدهد. وقتی من رابه مخفیگاهش برد، متوجه شدم او دروغ گفته‌ که مأمور است و نقشه شومی طراحی کرده است و همه ی این رفتارها برای جلب اعتماد من بوده است.
 
 
سهیل بعد از اذيت و اذیت، من رابه خانه رساند و بعد از ان بود که مشکلاتم شروع شد. سهیل تهدید می کرد اگر از این موضوع حرفی بزنم، فیلم‌هایي راکه از من گرفته، پخش خواهد کرد.
 
انتشار فیلم‌ مستهجن پورن از دختر جوان تهرانی !
 

فیلم پورن دختر جوان

 
 
شیلا ادامه داد:
خواسته‌هاي‌ سهیل هرروز بیشتر از قبل میشد و با تهدید انتشار فیلم، طلا و پول‌هایم را هم گرفت. در نهایت، سه بار با همین تهدید من رابه مخفیگاهش برد و هر بار فیلم‌هایي از من تهیه می کرد.
 
 
هر‌وقت اعتراض میکردم، او تهدید می کرد و مطمئن بودم که اگر حرفی بزنم، او عکسهای را منتشر می کند. من که از تکرار خواسته‌هایش خسته شده بودم، تصمیم خودم را گرفتم و به او گفتم هر کاری که دلش میـــخواهد، انجام دهد.
 
 
دختر جوان در ادامه تشریح ماجرا، گفت:
این رفتار من نه‌تنها باعث نشد او دست از سر من بردارد، بلکه او موضوع جدیدی را مطرح کرد و به من گفت باید تیپ بزنم و به‌شدت آرایش کنم و کنار خیابان منتظر خودرو های مدل بالا بایستم و به آن ها بگویم ماشینم خراب شده و سوار خودروی انها شوم.
 
 
بعد سهیل با ماشین خود جلوی ما را بگیرد و بگوید شما با همسر من چه کار دارید ودر نهایت هم با این ترفند که می خواهد شکایت کند، از انها اخاذی کند. این ‌بار دیگر قبول نکردم؛ هرچه سهیل تهدید کرد که عکسهای و فیلم‌هایم را پخش میکند، زیر بار نرفتم.
 
 
زمانی که سهیل با مخالفت‌هاي‌ من مواجه شد، تمام عکس‌ها و فیلم‌هایي راکه از من داشت، برای اقوامم فرستاد. این دختر جوان درباره نحوه دسترسی این مأمور قلابی به عدد اقوامش، گفت:
 
 
عدد‌تلفن‌ها را از گوشی تلفن خودم برداشته بودو از همان لحظه تماس‌هاي‌ فامیل شروع شد و عکس و فیلم بود که برای من ارسال میشد. بعد از ان بود که تصمیم گرفتم به خاطر اخاذی، اذيت و اذیت، تهیه و انتشار فیلم‌هاي‌ مستهجن از من، شکایت کنم.
 
 
با شکایت دختر جوان، تحقیقات کارآگاهان پلیس آغاز و مرد جوان دستگیر شد؛ اما سهیل منکر گفته‌هاي‌ دختر جوان بودو در تحقیقات، داستان دیگری برای مأموران تعریف کرد و گفت:
 
 
اذيت و اذیتی در کار نبوده است و شیلا به خواسته خودش به خانه‌ام آمد. عکسهای وی را هم منتشر کردم چون او ٢٠‌ میلیون تومان از من گرفت و هربار که خواستم پولم را برگرداند، بهانه‌اي مطرح میکرد.
 
 
من پولم را نیاز داشتم و شیلا تصمیم به پرداخت ان نداشت و تهدیدهای من هم بی‌فایده بود. به ‌همین ‌دلیل دست به چنین کاری زدم. به‌دنبال اظهارات مرد جوان و گفته‌هاي‌ متناقض او با شکایتی که دختر جوان مطرح کرده بود، بازپرس دستور تحقیقات درباره ادعای هردو آن ها را صادر کرد.


 
انتشار فیلم‌ مستهجن پورن از دختر جوان تهرانی !

حرف های تکان‌ دهنده دختر جوان تهرانی در یک موبایل فروشی

دختر جوان وقتی برای خرید گوشی تلفن همراه به یک مغازه موبایل‌فروشی رفت، نمیدانست در دام شیطانی شاگرد مغازه و دوستش گرفتار خواهد شد. این پرونده با شکایت دختر فریب‌خورده در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران گشوده شد.
 
 
به گزارش تالاب شاکی که ادعا میکرد پس از قرار ملاقات کاری با شاگرد مغازه طعمه سناریو آدم‌ربایی و تجاوز این پسر جوان و دوستش قرار گرفته، حرف‌هاي‌ تکان‌دهنده‌اي داشت و به بازپرس ایلخانی گفت:
 
 
«چند روز پیش برای خرید گوشی تلفن به موبایل‌فروشی در جنوب تهران رفتم. یک فروشنده در مغازه بودو بعد از معرفی گوشی‌ها و قابلیت‌هاي‌ آن ها مدلی را انتخاب کردم و خریدم. این فروشنده که به ظاهر شاگرد مغازه بود عدد تلفتش رابه من داد و ادعا کرد اگر مشکلی با برنامه‌هاي‌ گوشی داشتم از او کمک بگیرم.
 
 
بعد از اینکه به خانه رفتم متوجه شدم عدد سریال گوشی با عدد سریال روی جعبه هم خوانی ندارد. با عدد‌اي که از فروشنده داشتم، تماس گرفتم و موضوع رابا او در بین گذاشتم. این پسر جوان با من قرار گذاشت تا گوشی را از من بگیرد و مشکلم را حل کند.
 
 
در خیابان با او قرار داشتم که با یک پژو سیاه‌رنگ به دنبالم آمد. وقتی سوار شدم، درحالی‌که تصور می کردم به سمت فروشگاه‌شان میرویم، متوجه تغییر مسیر او شدم. اعتراض کردم اما او چاقویی را زیر گلویم گذاشت و درهای خودرواش را قفل کرد.
 
 
دستگیره در از داخل برداشته شده بودو من راهی برای فرار از این مخمصه نداشتم. با یک دست رانندگی می کرد و با دست دیگرش چاقو رابه بدن من فشار می‌داد. ترسیده بودم، تا اینکه مقابل دریک خانه توقف و با ریموت در پارکینگ را باز کرد.
 
 
مرا با زور به داخل خانه برد و پس از اذيت و اذیت با یکی از دوستانش تماس گرفت، چند دقیقه بعد یک پسر دیگر هم به ان‌جا آمد و او هم مرا مورد اذيت و اذیت قرار داد. بعد از چند ساعت هم من را دوباره سوار اتومبیل کردند ودر گوشه خیابان انداختند.» با اعلام این شکایت بازپرس ایلخانی به کارآگاهان ماموریت داد تا برای رازگشایی از این ادعا وارد عمل شوند.
 
 
در تحقیقات پلیسی آدرس این فروشنده مغازه موبایل در اختیار ماموران قرار گرفت و این پسر مرموز بازداشت شد. صبح دیروز با انتقال مظنون پرونده به دادسرای جنایی پایتخت او در مقابل بازپرس پرونده این اتهام را رد کرد و گفت:
 
 
« نمی دانم چرا این دختر جوان این تهمت رابه من زده است. وقتی برای خرید گوشی به مغازه‌ام آمد، عدد‌ام رابه او دادم تا باهم بیشتر آشنا شویم. ان شب هم او با میل خودش به خانه من آمد.
 
 
شوکه هستم و نمیدانم چرا از من شکایت کرده است. من و او باهم تنها در خانه بودیم و هیچ‌کدام از دوستانم به ان‌جا نیامدند. این دختر دروغ می گوید.» تحقیقات برای روشن شدن زوایای مبهم پرونده و رازگشایی از ادعای متناقض شاکی و متهم در شعبه هشتم دادسرای جنایی پایتخت ادامه دارد.