به قتل رساندن مادر توسط پسر جوان

مجموعه : اخبار حوادث
به قتل رساندن مادر توسط پسر جوان

به قتل رساندن مادر

پسر جوان که با نقشه دوستش، مادر او را به قتل رسانده بود پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.

 

حوادث – به گزارش تالاب ، در این پرونده شاهرخ متهم است سال گذشته در جریان سرقت از خانه زنی به نام طرلان در شهریار او را به قتل رسانده است.

 

پسر مقتول به نام ایرج نیز در این پرونده متهم به معاونت در قتل است. هفته گذشته محاکمه شاهرخ در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه اولیای دم مقتول برای قاتل تقاضای قصاص و برای برادرشان تقاضای مجازات قانونی کردند. سپس قاضی عزیزمحمدی رئیس شعبه با تفهیم اتهام به شاهرخ از او خوات به دفاع از خود بپردازد.

 

متهم نیز با قبول اتهامش گفت: من و ایرج هر دو معتاد بودیم.یک روز ایرج به من گفت مادرش طلاهای زیادی دارد و به من پیشنهاد کرد برای سرقت طلاهای مادرش به خانه شان بروم من هم قبول کردم.

 

آن روز قرار بود طبق قرار قبلی بعد از رفتن پدر ایرج من با کمک نردبانی که او برای این کار آماده گذاشته بود از طریق دیوار خانه‌شان داخل شوم.وقتی داخل شدم دیدم که ایرج دست و پای خودش را بسته تا صحنه سازی کند.من به دنبال طلاها می‌گشتم که دیدم مادر ایرج متوجه حضور من شده است.

 

برای اینکه سروصدا نکند یک پتو روی او انداختم و با چاقویم چند ضربه به سرش زدم.

 

بعد با دست دهانش را گرفتم اما او دستم را گاز گرفت.بعد التماس کرد که ولش کنم و در جا 6 تا از النگوهایش را در آورد و به من داد.

 

بعد من برای اینکه راحت فرار کنم او را در کنج دیوار گذاشتم و مقداری رختخواب جلوی قرار دادم و روی رختخواب‌ها چند تا پشتی گذاشتم.کمی‌بعد برای آنکه مطمئن شوم او نمی‌تواند فرار کند کشوی یکی از کمد‌ها را در آوردم و روی پشتی‌ها گذاشتم.وقتی رفتم آب بخورم دیدم که کشو از روی رختخواب‌ها روی سر پیرزن افتاده است.

 

هیات قضات پس از شنیدن اظهارات متهم ردیف اول برای تصمیم گیری درباره پرونده وارد شور شده و شاهرخ را به قصاص محکوم کردند. قرار است پسر مقتول نیز به زودی پای میز قرار بگیرد.

 

جدیدترین مطالب سایت