تجاوز به زنان به بهانه ترویج عرفان قلابی

مجموعه : اخبار حوادث
تجاوز به زنان به بهانه ترویج عرفان قلابی

تجاوز به زنان و دختران به بهانه ترویج عرفان قلابی 

در پی شکایت زن جوانی به دادسرای تهران و تحقیقات گسترده مأموران آغاز شد تا این که شکایت‌هاي مشابهی ازسوی
زنان و دختران دیگر به پلیس رسید

 

جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیر علنی و پشت درهای بسته برگزار شد و قرار هست بزودی قضات دادگاه درمورد این دو متهم رأی خود را صادر کنند.

 

 مرد تبهکار و همسرش درحالی به اتهامفریب چند زن و دختر در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که هر دو
پیش از این در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.

 

راز جنایت هاي سیاه این زوج حدود چهار سال پیش با شکایت چند زن علیه یک مؤسسه
غیرقانونی که در آن به ترویج خرافات می‌پرداختند فاش شد. یکی از این زنان به پلیس گفته بود: چندی
پیش با زنی به ظاهر عارف مسلک آشنا شدم.

 

او وقتی فهمید از نظر روحی آشفته هستم به من توصیه کرد به دفترش مراجعه کنم و
در آنجا برای تعالی روح با عرفان متعالی آشنا شوم تا به آرامش روانی برسم. وقتی به
دفتر مورد نظر در خیابان گاندی رفتم با این که تابلویی برای مؤسسه وجود نداشت به آن زن اعتماد کردم.

 

تجاوز به زنان به بهانه ترویج عرفان قلابی

با مرد خوشرویی صحبت کردم
چون پیش از آن باورم را حسابی جلب کرده و به من گفته بود خودش هم وارد
حلقه عرفانی شده هست. سپس در آنجا با مرد خوشرویی صحبت کردم و درمورد تابلوی
مؤسسه پرسیدم که گفت این مؤسسه
را برای ترویج عرفان دایر کرده‌اند و برای این که مشکلاتی برایشان پیش نیاید تابلویی ندارند.

 

من که چشم و گوش بسته و برای رهایی از مشکلاتم به آن ها اطمینان کرده بودم؛ مبالغی
بعنوان شهریه واریز کردم و بعد هم تعلیمات شروع شد.

 

مدتی گذشت تا این که یک روز این مرد به من گفت برای این که روحم تعالی بیشتری
ییدا کند بایستی از مرحله ظاهر بگذرم و به مرحله باطن برسم و با همان زن حقه باز مرا مجبور
کردند به کارهای آزار دهنده‌اي تن بدهم. تا این که پس از مدتی
فهمیدم موضوع عرفان بهانه‌اي بوده تا مرا مورد آزارواذیت قرار دهند.»

 

بهانه ترویج عرفان قلابی

پس از این شکایت تحقیقات گسترده مأموران آغاز شد تا این که شکایت‌هاي مشابهی ازسوی
زنان و دختران دیگر به پلیس رسید. در ادامه مشخص شد این مؤسسه بدون دریافت هر گونه
مجوزی مشغول به فعالیت بوده و به بهانه ترویج عرفان قلابی، زنان
و دختران تنها را به خلوتگاه شیطانی می‌کشاندند. سپس زن و شوهر مورد نظر بازداشت شدند
و پس از تحقیقات تکمیلی پرونده این زوج تبهکار به دادگاه انقلاب تهران ارسال و انها محاکمه شدند.

 

در این دادگاه برای دو متهم حکم اعدام صادر شد. اما پرونده جداگانه‌اي در اساس
تجاوز به عنف نسبت به زنان و دختران تشکیل شد که در اختیار دادگاه کیفری استان تهران
قرار گرفت. جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری
استان تهران به صورت غیر علنی و پشت درهای بسته برگزار شد و قرار هست بزودی
قضات دادگاه درمورد این دو متهم رأی خود را صادر کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت