تجاوز جنسی به صدها نفر دختر و زن در مرز ترکیه

مجموعه : اخبار حوادث
تجاوز جنسی به صدها نفر دختر و زن در مرز ترکیه

تجاوز جنسی به صدها نفر دختر و زن در مرز ترکیه

جنگ در سوریه باعث نا امنی و بروز چنین مشکلاتی شده است . براساس تحقیقات اولیه صورت گرفته بیش از 400 مورد تجاوز و تعدی به زنان سوری مقیم در اردوگاه‌هاي ترکیه با دلایل قابل اثبات به ثبت رسیده است. علی رغم بازگشت آرامش به تعداد زیادی از شهر های سوریه در مرز ترکیه، تعداد زیادی از خانواده هاي سوری حاضر به بازگشت به خانه ها خود نیستند.

 

و این در حالی است که تاکنون بیش از 400 مورد تجاوز جنسی به دختران و 250 مورد به زنان باردار ساکن این اردوگاهها به اثبات رسیده است. شبکه سوری دفاع از حقوق بشر، از جامعه بین المللی خواست در قضیه تجاوز و تعدی به زنان سوری ساکن در اردوگاه‌هاي ترکیه پرونده تحقیق باز کند.

 

به گزارش تالاب , این شبکه با انتشار بیانیه‌اي، سکوت آنکارا و سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد در ترکیه در برابر این جنایات را علیه زنان سوری مقیم در اردوگاه‌هاي ترکیه محکوم کرد. این بیانیه تأکید می کند، براساس تحقیقات اولیه صورت گرفته بیش از 400 مورد تجاوز و تعدی به زنان سوری مقیم در اردوگاه‌هاي ترکیه با دلایل قابل اثبات به ثبت رسیده است.

 

همچنین کمیته هماهنگی و پیگیری و تحقیق شبکه سوری دفاع از حقوق بشر تأکید کرده که بر این اسناد و مدارک دست یافته و تمام آن ها را در اختیار دارد؛ این درحالی است که سه روزنامه ترکی “اطلاعات” و “باریف” و “ایدلک” نیز در گزارش‌هایي در نهم ماه جاری تأیید کرده‌اند که 400 دختر و 250 زن باردار سوری در داخل اردوگاه‌هاي سوری در ترکیه مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته‌اند.

 

شبکه سوری دفاع از حقوق بشر در پایان بیانیه خود از شورای عالی دفاع از حقوق بشر ژنو خواستار گشودن پرونده تحقیقی دراین‌باره و ارائه نتایج آن به دادگاه جنایی بین المللی شد.

منبع: مشرق

جدیدترین مطالب سایت