مجموعه : اخبار حوادث
بروزرسانی : 2 آذر 1396

تجاوز جنسی دو مرد شیطان صفت به زن جوان جلوی شوهرش

تجاوز جنسی دو مرد شیطان صفت به زن جوان جلوی شوهرش

تجاوز جنسی مردی که دختری را جلوی همسرش 

دو مرد شیطان صفتی که دختر 17 ساله اي را جلوی چشمان همسرش اذیت کرد و مورد تجاوز قرار داد . 

جوان شیطان صفتی که با همدستی یکی از رفقا و دایی‌اش دختر 17 ساله اي را مقابل چشم‌هاي نامزدش مورد تجاوز جنسی قرار داده بود، بازداشت شد.

تجاوز جنسی دو مرد شیطان صفت به زن جوان جلوی شوهرش

تجاوز به دختر 17 ساله در مقابل چشمان نامزدش در آبادان

به گزارش تالاب عصر دوشنبه 22 خرداد ماه امسال بود که دختر نوجوانی همراه خانواده اش پای در اداره پلیس گذاشت و از سناریوی سیاه 3 جوان شیطان صفت پرده برداشت.دخترجوانی همراه با پدر و مادرش به اداره پلیس رفت و از این سه پسر جوان شکایت کرد.

ماموران دریافتند این دختر 17 ساله در منزل مادربزرگش مشغول درس خواندن بوده ودر حالیکه همسرش نیز حضور داشته، از طرف این سه مرد مورد حمله و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و 3 مرد شیطان صفت پس از اجرای نقشه شان در برابر چشمان نامزد این دختر 17 ساله اقدام به سرقت وسایل با ارزش داخل منزل کرده اند.

به گزارش تالاب بدین ترتیب بازپرس محسن پور عسکر دستور مخصوصاً برای بازداشت عاملان این اقدام شیطانی را برای ماموران پلیس آگاهی آبادان صادر کرد. کارآگاهان در گام اولیه با اقدامات فنی و پلیسی پی بردند که یکی از شیاطین مهدی 21 ساله از شرورها و متهمان پیشینه دار آبادان هست.

همین کافی بود تا تجسس ها برای دستگیری این متهم کلید زده شود تا این که روز 27 خرداد ماه مهدی که نیت داشت در «خیابان اروسیه» بلوار ولایت آبادان دست به کیف قاپی بزند از سمت ماموران بازداشت شد. مهدی ابتدا خودرا بیگناه می‌دانست اما وقتی در برابر دختر جوان و نامزدش قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد.

روز 28 خرداد ماه مهدی برای تحقیقات بیشتر پیش روی بازپرس پور عسکر در شعبه سوم قرار گرفت و گفت: شب حادثه در منزل دایی ام که ابوذر نام دارد در حال استراحت بودم که به سراغم آمد و از دختر 17 ساله که درهمسایگی شان زندگی میکند تعریف کرد.

وی افزود: از حرف هاي ابوذر شنیدم که دختر 17 ساله پدر و مادرش در شهر دیگری زندگی می‌کنند و وی به خاطر بیماری مادربزرگش به آبادان آمده و مدتی هست که مادربزرگش تحت درمان قرار دارد و دختر نوجوان در منزل تنها هست ولی برخی اوقات پسر جوانی سوار بر خودروی پراید در جلوی منزل شان توقف میکند و به منزل دختر 17 ساله میرود.

مهدی ادامه داد: درحالیکه همسر دایی و فرزندش در منزل خواب بودند اما ابوذر دست بردار نبود و تا ساعت 5 صبح با من حرف زد تا این که با اصرارهای ابوذر تصمیم گرفتیم با همدستی 3 تن دیگر از دوستانمان وارد منزل دختر نوجوان شویم و وی را در برابر چشمان پسر جوان مورد آزار و اذیت قرار دهیم.

این جوان شیطان صفت گفت: در حالیکه همگان چاقو به دست بودیم از بالای دیوار وارد منزل شدیم و ابتدا پسر جوان را هدف کتک کاری قرار دادیم و آنگاه به سراغ دختر 17 ساله که گویا سرگرم درس خواندن بود رفتیم ودر حالیکه پسر جوان میخواست دست از سرشان برداریم متوجه شدیم که وی نامزد رسمی دختر نوجوان هست.

راه بازگشت نداشتیم و وادار شدیم نقشه مان را عملی کنیم ودر حالیکه نامزد این دختر جوان رابا چند ضربه چاقو مجروح کرده بودیم، همگان به صورت جداگانه اقدام به تجاوز جنسی دختر 17 ساله کردیم.

مهدی ادامه داد: زمانیکه نیت خروج از منزل را داشتیم دست به سرقت وسایل با ارزش داخل منزل کرده و پا به فرار گذاشتیم. وی گفت: فکر میکردیم دختر 17 ساله و نامزد جوانش از ترس آبرویشان ماجرا رابه پلیس گزارش نمی‌کنند اما چند روزبعد متوجه شکایت آن ها شدیم و تصمیم به فرار گرفتیم.

این جوان شیطان صفت گفت: ما روز حادثه 5 نفر بودیم و نمیدانم چرا دختر 17 ساله و نامزدش ادعا میکنند ما فقط 3 نفر بودیم.

نامزد دختر 17 ساله این سناریوی سیاه در برابر چشمان وی به ایفا رسیده بود به بازپرس پرونده گفت: همسرم در منزل تنها بود که برای سرکشی به دیدنش رفتم و پس از چند ساعت به منزل مان برگشتم که در بین راه متوجه جاماندن ریموت منزل پدرم در منزل نامزدم شدم, و بهمین خاطر مجدد به آنجا بازگشتم.

وی افزود: هنوز لحظاتی نگذشته بود که این جوان همراه دو مرد دیگر وارد منزل شدند و با تهدید چاقو قمه مرا مجروح و نامزدم را مورد آزار و اذیت شیطانی خود قرار دادند.

در ادامه نسرین که شرایط روحی سختی را میگذارند ودر حالیکه اشک می ریخت به بازپرس پورعسکر گفت: شب حادثه من در حال درس خواندن بودم که 3 مرد با تهدید چاقو وارد منزل مان شده و پس از کتک کاری مرا هدف آزار و اذیت جنسی قرار دادند و آنگاه وسایل با ارزش منزل مان رابه سرقت بردند.

دراین مرحله بازپرس پرونده دستور داد تا متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس آگاهی قرار گیرد و تجسس ها برای بازداشت دیگر همدستان این جوان شیطان صفت ادامه شروع شد.

به گزارش تالاب کارآگاهان در ادامه با دقت به اطلاعاتی که به دست آورده بودند توانستند مخفیگاه یکیدیگر از متهمان پرونده که محمد نام دارد را شناسایی کنند. همین کافی بود تا محمد ساعت 6 صبح دیروز در حالیکه سرگرم مصرف مواد در مخفیگاهش بود در منطقه ایستگاه 10 قدس دستگیر شد. بنا به این گزارش، تحقیقات فنی برای دستگیری طراح و متهم اصلی این پرونده که ابوذر نام دارد در دستور کار ماموران پلیس آگاهی آبادان قرار دارد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت