تجاوز های پی در پی جنسی در پارتی های دبی امارات

مجموعه : اخبار حوادث
تجاوز های پی در پی جنسی در پارتی های دبی امارات

آزار اذیت در کلوب دبی 

 

تعرض هاي حنسی می‌تواند آثار منفی رو هر فردی بگذارد دراین باره در ادامه می‌توانید با تجاوز هاي پی در پی جنسی در پارتی هاي شهر دبی کشور امارات تالاب را دنبال نمایید. 

 

شهروندان انگلیسی در دوبی توصیه شده در کلوپ ها با دوستان خود بمانند، به شدت از جدا شدن از جمع اجتناب کنند و با افراد غریبه رفت و آمد نکنند.
 

سفارت انگلیس به شهروندان انگلیسی که در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند در مورد افزایش “افزودنی هایي که بدون آگاهی شخص در نوشیدنی وی حل میشود” اخطار داد.

 

به گزارش تالاب ، این اقدام که غالباً اوقات تجاوز جنسی را در پی دارد در کلوپ هاي شبانه دوبی به شدت افزایش یافته و منجر به تجاوزهای جنسی هم به مردان و هم به زنان میشود.

در بیانیه دفتر مشترک المنافع شهروندان انگلیسی به زنان توريست انگلیسی توصیه شده در زمانی که به تنهایی مسافرت میکنند مراقب خود باشند و به خصوص در شب از تاکسی هاي شرکت هاي معتبر تاکسی رانی استفاده کنند.

همینطور به شهروندان انگلیسی در دوبی توصیه شده در کلوپ ها با دوستان خود بمانند، به شدت از جدا شدن از جمع اجتناب کنند و با افراد غریبه رفت و آمد نکنند.

 

به گزارش تالاب در گزارشی که سال ۲۰۰۹ از سمت دفتر امور خارجه انگلیس منتشر شد آمده بود که احتمال دستگیری انگلیسی ها در امارات متحده عربی بیش از هر کشور دیگری در دنیا است چراکه آن ها قوانین و رسوم محلی این کشور را نمی شناسند.

 

بیش از ۱۰۰ هزار تن از شهروندان انگلیسی در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند و بیش از یک میلیون تن از مردم انگلیس درسال ۲۰۰۹ به امارات متحده عربی سفر کرده اند.

 

جدیدترین مطالب سایت