بیش از 1000 مورد تجاوز جنسی به پناه‌ جویان تا سال 2019

مجموعه : اخبار حوادث
بیش از 1000 مورد تجاوز جنسی به پناه‌ جویان تا سال 2019

هزاران مورد تجاوز جنسی به پناه‌ جویان تا سال 2019

متاسفانه به دلیل اوضاع اقتصادی بد عده اي از کشور های قاره امریکا مانند ونزوئلا و کشور مکزیک و …مهارجت به ایلات متحده کشور آمریکا بسیار زیاد است . از همین روز دولت امریکا سختگیری هاي‌ فراوانی را برای ورود مهاجران درنظر گرفته است.

 

ماجرای تجاوز به پناهجویان

به گزارش تالاب هزاران پناه‌جوی زیر سن قانونی که از مرزهای جنوبی ایالات امریکا وارد خاک این کشور شده‌اند، زمانی که تحت حضانت دولت این کشور بودند مورد اذيت جنسی قرار گرفته‌اند.

 

به نوشته روزنامه «یو‌اس‌اي تودی»؛ طبق اسناد وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات امریکا که توسط «تد دویچ» نماینده کنگره منتشر شد، در چهار سال گذشته ۴۵۵۶ نفر از افراد زیر سن قانونی گفته‌اند هنگامیکه تحت خضانت دفتر اسکان مجدد پناه‌جویان وابسته به این وزارت‌خانه قرار داشتند مورد اذيت جنسی قرار گرفته‌اند. کسانی که تحت نظر این دفتر قرار میگیرند شامل افرادی است که به‌تنهایی از مرز عبور کرده‌ یا ان‌ها را از خانواده‌هایشان جدا کرده‌اند.

 

داده‌ها نشان می دهد بیش‌تر تجاوزها توسط سایر نوجوانان دراین کمپها صورت گرفته اما حداقل ۱۷۸ مورد توسط کارکنان و پرسنل انجام شده است. دویچ در کمیته قضایی کنگره گفت: «این اسناد به ما میگویند با افراد بالغی مشکل داریم که کارمند وزارت بهداشت و خدمات انسانی هستند و کودکان را اذيت جنسی می دهند».

 

«جاناتان وایت» معاون فرزندان و خانواده این وزارت‌خانه که وظیفه مراقبت از پناه‌جویان زیر سن قانونی را در وزارت بهداشت و خدمات انسانی دارد در پاسخ به دویچ با عصبانیت گفت کارکنان دولت در وزارتی که او در ان کار میکند هیچ‌گاه با چنین اتهامی مواجه نشده بودند. او گفت: «کارکنان وزارت بهداشت و خدمات انسانی در هیچ‌کدام از ان ادعاها نیستند».

 

این وزارت‌خانه با بیش از ۱۰۰ پناه‌گاه محلی قرارداد بسته است که سرپناه و مراقبت از افراد تحت حضانت را برعهده دارند.

 

بیش از 1000 مورد تجاوز جنسی به پناه‌ جویان تا سال 2019

آمار وحشتناک تجاوز و آزار جنسی در مرزهای آمریکا

 

وایت گفت هر گزارش اذيت جنسی رابه‌طور کامل بررسی کرده و هر موردی که صحیح تشخیص داده شود به وزارت دادگستری ارجاع می شود.

 

دراین جلسه کمیته، سیاست «تحمل صفر» ترامپ به نقد کشیده شده و اعلام شد نباید افراد زیر سن قانونی و کودکانی که به شکل غیرقانونی وارد خاک کشور آمریکا میشوند از والدینشان جدا شوند.

 

شمار پناه‌جویان زیر سن قانونی تحت حضانت دولت ایالات امریکا که در کمپ‌هاي‌ مرزی مورد اذيت جنسی قرار گرفتند «سال مالی 2018»

 

«دانا سابراو» قاضی ایالتی نیز از اتحادیه آزادی‌هاي‌ مدنی کشور آمریکا خواست تلاشش برای شناسایی خانواده‌هاي‌ پناه‌جویی که از فرزندانشان جدا شده‌اند بیشتر کند تا درصورت امکان ان‌ها را دوباره به‌هم برسانند. این قاضی در ماه ژوئن دستور پیوستن ۲۸۰۰ نفر اعضای خانواده‌ها به یک دیگر را داد.

 

گزارش رسانه‌ ها نشان می دهد یک‌سال پیش ازاجرای سیاست تحمل صفر، جدا کردن اعضای خانواده‌ها از یک دیگر بصورت سازمان یافته‌اي انجام شده است و پس از اجرای این سیاست نیز هزاران مورد جدایی اعضای خانواده‌هاي‌ پناه‌جویان به این ارقام افزوده شده است.

 

جنگ و خشونت و وضعیت بد اقتصادی باعث مهاجرت تعداد زیادی از مردم جهان به کشور های بهتر شده است و از همین رو این زنگ خطری برای کشور های توسعه یافته است.

جدیدترین مطالب سایت